Instrumentvård för framtida musikgenerationer - Johannes Harg visar upp en viola

Johannes Harg, instrumenttekniker vid KMH

UR på besök hos KMH

I år fyller Kungl. Musikhögskolan 250 år. Som en del i vårt firande har Utbildningsradion besökt vårt campus på Valhallavägen, för att låta oss berätta om hur vi fått livet att svänga i två och ett halvt sekel. Vi ger en unik inblick i vår verksamhet och möjlighet att lära känna några av våra mest framstående lärare, forskare och professorer.

Programmet går att se i sin helhet mellan kl. 14.00 och 17.00 idag men kan redan nu ses på ur.se Länk till annan webbplats.. Välkommen in hos oss på KMH – Sveriges piggaste 250åring!

Programpunkter

Kungl. Musikhögskolan – från Gustav III till idag Länk till annan webbplats.

Hur ser musikutbildningen ut idag och hur såg den ut på Gustav III:s tid? Staffan Scheja, professor vid KMH och själv före detta student, berättar om skolans utveckling under 250 år.

Helena Wessman, rektor vid KMH

Helena Wessman, rektor vid KMH

Att utbilda sig i musik Länk till annan webbplats.

Rektor Helena Wessman berättar om KMH idag, vilka utbildningar som finns och vad som krävs av den som vill söka till KMH.

Musikens arkitektur Länk till annan webbplats.

Arkitekten Tobias Rosberg berättar om bygget av den nya Kungliga Musikhögskolan som stod klar 2017. Vilka utmaningar stöter man på när man ska konstruera en skola för musikelever? Bland annat är faktorer som akustik och ljudisolering mycket viktiga för ljud- och arbetsmiljö i lokalerna.

Instrumentvård för framtida generationer Länk till annan webbplats.

Johannes Harg ger oss en inblick i arbetet med att underhålla både blås- och stråkinstrument. Många av instrumenten är mycket gamla, men fungerar fortfarande utmärkt. Instrumenten behöver användas för att må bra, men omvårdnad är en förutsättning för att de ska överleva i generationer.

Musik och teknologi - samverkan eller motverkan. Hans Lindetorp sitter vid en flygel.

Hans Lindetorp, adjunkt och doktorand vid KMH

Musik och teknologi – samverkan eller motverkan Länk till annan webbplats.

Hans Lindetorp berättar om hur musik och teknik har samverkat, men också motverkat varandra i historien. Hans forskar om musikproduktion för interaktiva medier som dataspel. Där görs experiment där artificiell intelligens komponerar musik i realtid. Men vad händer med det mänskliga uttrycket i musiken om AI börjar komponera vår musik i framtiden?

Tillbaka till framtiden! Länk till annan webbplats.

George Kentros, projektledare på Kungl. Musikhögskolan, berättar om forskningsprojektet "Tillbaka till framtiden". Projektet går ut på att hitta alternativa sätt att tolka och förhålla sig till historiska musikverk.

Morgondagens kulturella entreprenörer Länk till annan webbplats.

Har entreprenörskap något att göra på en musikhögskola frågar sig KMH-medarbetarna Anna Wikenius, Thomas Arctaedius och Thomas Florén. Svaret är enlig dem ja. En nyutexaminerad musiker idag har inte många fasta jobb att söka utan måste förlita sig på ett liv som frilansare och företagare. Det är viktigt att förbereda eleverna på den verklighet som väntar efter examen.

Musiken och kunskapen – den konstnärliga forskningens potential Länk till annan webbplats.

Henrik Frisk, professor vid Kungl. Musikhögskolan, beskriver situationen och förutsättningarna för den konstnärliga forskningen. Den teoretiska forskningen är historiskt mer etablerad, men den konstnärliga forskningen gör framsteg. Han delar upp forskningen i tre delar. Vetenskaplig, filosofisk och konstnärlig. Hur är förhållandet mellan kunskap och musik?

Instudering – lärarrollen där pedagogik och konstnärlighet är i symbios Länk till annan webbplats.

Katarina Ström-Harg, professor i instudering vid Kungl. Musikhögskolan, beskriver sin roll som instuderare när en student tar sig an ett musikverk. Att lära sig notbild, frasering, harmonik, nyanser och tempoangivelser är delar av instuderingen. Instuderingslärarens uppgift är att tillföra en fördjupning av studentens kunskap av musiken och dess interpretation.

Relaterad kontakt