Ridhuset vid KMH Campus

Ridhuset vid Kungl. Musikhögskolan blir konserthall

2016 stod Kungl. Musikhögskolans nya campus klart. Ett nytt musikcentrum hade skapats för såväl studenter, lärare och allmänhet med ambitionen att bli en central mötesplats för musik, konstnärlig utbildning och forskning. Nu har turen kommit till huset mitt i KMH:s nya campus - det byggnadsminnesförklarade ridhuset.

Ridhuset, som i slutet av 1800-talet var en del av förvarets ridskola, görs om till en multifunktionssal med flexibla ytor och en kapacitet upp till 300 personer. Huset ska sedan fyllas med konserter, utställningar, workshops, konferenser och installationer. Här ska även samarbeten och arrangemang med andra lärosäten, kulturinstitutioner och näringslivsföreträdare ta plats. Lokalen kommer att innehålla en serveringsdel och stor vikt läggs vid åtgärder som främjar god funktionalitet och akustik.

–Vår vision för KMH är "musik för människan och framtiden" och i denna fyller ridhuset en viktig funktion som samlingsplats med musiken i centrum. Vi ser fram emot en utvecklad samverkan med externa aktörer och gläds åt ytterligare en fantastisk lokal för KMH:s utbildning och forskning, säger Helena Wessman, rektor vid Kungl. Musikhögskolan.

Renoveringen kommer att ske varsamt, och ridhusets unika karaktär bevaras genom att lämna exteriören orörd och flera av de putsade väggarna inne i lokalen likaså.

– Vi ser fram emot att byggnaden ska kunna fyllas med människor och musik och utgöra en viktig kulturell träffpunkt för både Kungl. Musikhögskolan och Stockholm. Det känns mycket positivt att planera för en framtid där vi kan mötas och dela upplevelser på plats igen, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Renoveringen påbörjas omgående och beräknas pågå till våren 2022.