En lärare står framför en klass med elever som sitter på rad i bänkar. 

Doktorander sökes till ny forskarskola

Vill du vara med och utveckla svensk lärarutbildning? Forskarskolan ROCIT (Research on collaboration in teacher education) är ett samarbete mellan åtta svenska lärosäten. Nu utlyser ROCIT nio doktorandanställningar i Utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om samverkan i lärarutbildning med start i september 2022.

Forskarskolans mål är att stödja en framtida lärarutbildning i samverkan med skola och lärare, och att genom forskning:

  • Utveckla lärarprofessionen i samspel med forskningen.
  • Stärka utvecklingen av lärarstudenters yrkeslärande och bedömningen av deras yrkeskunnande, i samverkan mellan skola och akademi.
  • Bidra till hållbar kunskapsutveckling för lärare och lärarutbildare genom att beakta såväl praktikens villkor som lärares/lärarutbildares arbetssituation i produktion av forskningsresultat.

Åtta lärosäten i samverkan

KMH är ett av åtta lärosäten som finns med i forskarskolan. Nu finns det en möjlighet att söka en doktorandtjänst i forskarskolan och bli placerad vid KMH.

- Doktoranderna kommer att utföra sin forskning placerade vid ett lärosäte. Men det som är extra speciellt med ROCIT är att doktoranderna får skräddarsydda kurser som alla lärosäten är med om att ge, förklarar Erkki Huovinen, professor i musikpedagogik på KMH och kontaktperson på KMH för forskarskolan, och säger vidare:

- Dessutom finns det goda möjligheter till att träffas, utbyta erfarenheter och dra nytta av varandra mellan lärosäten. Jag ser verkligen fram emot att få hälsa en doktorand välkommen till KMH.

Deltagande lärosäten: Högskolan i Gävle, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan, Södertörns högskola, Uppsala universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitetet.

Vem riktar sig forskarskolan till?

ROCIT riktar sig till verksamma lärare och handledare inom högskolor och universitet, samt i skolor, förskolor och fritidshem som medverkar inom framför allt den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Läs mer om tjänsterna och ansök (via Lunds universitet, som är huvudman). Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2022.

Hör gärna av dig till professor Erkki Huovinen, för mer information.

Relaterad kontakt