Foto av Cecilia Rydinger som ler på bilden. 

Två miljoner för forskning om körprofessor Eric Ericson

Eric Ericson är vida berömd i körkretsar i hela världen, men inte lika omskriven i akademiska sammanhang. Professor Cecilia Rydinger har nu beviljats två miljoner kronor från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för att undersöka, synliggöra och verbalisera Eric Ericsons konstnärliga och pedagogiska gärning.

Cecilia Rydinger hade Eric Ericson som lärare i kördirigering på Kungl. Musikhögskolan under 1980-talet, och de höll kontakten tills hans bortgång 2013.

- Det var en förmån att ha Eric som lärare, men det är länge sedan. Nu upptäcker jag mer av hans konstnärliga värv och pedagogiska förmåga som har haft stor betydelse för mig i mitt eget yrkesliv, berättar Cecilia Rydinger.

Forskningsprojektet möjliggör för fler att hämta pedagogisk inspiration från Eric Ericsons gärning, och kommer att bedrivas tillsammans med Per Henrik Holgersson, lektor i musikpedagogik och akademichef på Kungl. Musikhögskolan, och Pia Bygdéus, universitetslektor på Linnéuniversitetet.

Foto på Per-Henrik Holgersson och Pia Bygdéus. 

Per-Henrik Holgersson och Pia Bygdéus. Foto: Melina Hägglund och pressbild Linnéuniversitetet

- Tillsammans ska vi undersöka hur Eric Ericson förmedlade och lärde ut musikalisk kunskap. Vi har alla tre bred kunskap om dirigering och kommer att komplettera varandra bra, både i det konstnärliga och det vetenskapliga perspektivet.

Projektet har titeln ”Eric Ericson – musikalisk kunskapsutveckling” och ska om tre år resultera i en bok, nu med arbetsnamnet ”Eric Ericson – den konstnärliga pedagogen och den pedagogiska konstnären”. De tre forskarna kommer bland annat att gå igenom delar av det omfattande material som Eric Ericson donerade till Kungliga biblioteket; brev, föreläsningsanteckningar, kassettband och andra inspelningar där han undervisar.

- Vi ska analysera och tolka Eric Ericsons konstnärliga och pedagogiska arbete, och genom det bidra med musikalisk kunskapsutveckling inom körområdet.

Cecilia Rydinger, tidigare rektor på KMH under åren 2012–2019, har skrivit boken ”Eric Ericson genom mina glasögon” som utkom 2021. Cecilia söker där analysera och förstå hur Eric Ericson med sin personlighet kom att göra ett så stort avtryck på det internationella körlivet över lång tid, på vilket sätt hans gärning fortsatt är levande idag och kan komma att bli av betydelse även i framtiden. Nu fortsätter forskningen om Eric Ericson och hans pedagogiska gärning.

Relaterad kontakt