Folk och kultur logotyp

KMH på plats på årets Folk och Kultur

Kungl. Musikhögskolan och våra representanter huserar och deltar i programpunkter under årets Folk och Kultur. På plats finns rektor Helena Wessman och akademichef Anna Maria Kotziomzis.

Programpunkter

Torsdag 09.30 – 10.30 Det svenska musikundrets framtid

Kungl. Musikhögskolan presenterar ett samtal om det svenska musikundrets framtid.

Förutsättningarna för det fria musiklivet, musikinstutitionerna och populärmusiken vilar på att många blir musikintresserade tidigt i livet, att det finns goda möjligheter att utöva musik och att det finns relevanta utbildningsspår för de som drömmer om att arbeta med musik. Kompetensförsörjningen till musiklivet har allvarliga brister och tillgodoser inte behoven. "Det svenska musikundret" hotas.

Vilka politiska beslut krävs? Och vad kan musiklivet självt göra för att komma tillrätta med problemen? Rektor Helena Wessman samtalar med Susanna Rydén, preses KMA, och Mikael Brännvall, VD Svensk scenkonst.

Torsdag 12.45 – 13.30 Talangutveckling för unga klassiska musiker

Hur fungerar talangutveckling på nationell och nordisk nivå? Kan talangutveckling inom klassisk musik vara en modell för andra musikgenrer och konstformer? Vilka utvecklingsområden finns? Och hur jobbar en konstnärligt, ekonomiskt och klimatsmart med talangutveckling?

KMH:s akademichef Anna Maria Kotziomzis samtalar med Staffan Becker, chef Berwaldhallen, Staffan Rydén, ordförande nationellt centrum för musiktalanger och Ulrich Kaatz, direktör och konstnärlig pedagogisk ledare.

09.35 – 10.20 Musiklivets enda tankesmedja - fem års ringar på vattnet

Rektor Helena Wessman deltar i ett samtal om tankesmedjan Unga tanar om musik (UTOM). Vilka ringar på vattnet har UTOM:s arbete fått? Hur kan deras metodik och pedagogik översättas till andra delar och verksamheter i kulturliv och samhälle?

Medverkar gör även KMH-alumn Sara Parkman, folkmusiker, Gunilla Kindstrand, journalist, Karin Johansson, rektor Musikhögskolan i Malmö, Max Låke, UTOM och Noomi Hedlund, VD Musikaliska samt alumn UTOM.

Om Folk och Kultur

Folk och Kultur är en mötesplats och en plattform för inspiration, upplevelser och lärande. Innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från kultursektorn, politiken, myndigheter, organisationer, ideella verksamheter och landets regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett välkomponerat program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser.

Relaterad kontakt