Henrik Frisk

NAVET förlängs med tre år

NAVET har fått förlängd projektperiod till 2024-12-31. NAVET, som leds från KTH, är ett centrum för forskning inom konst, teknik och design som etablerades 2018. KMH är en aktiv part i centret, där även Stockholms Konstnärliga högskola, Konstfack samt Tekniska och Scenkonstmuseet ingår.

NAVET ger förutsättningar för forskning inom konst och teknik att mötas. Det är både en miljö för befintliga projekt och en mötesplats för att stimulera nya samarbeten. I och med förlängning fortsätter nu arbetet med att skapa och underlätta interdisciplinära samarbeten och skapa förutsättningar för breddad samverkan.

I styrelsen för NAVET sitter Henrik Frisk, professor i musik på KMH, och han förklarar att NAVET ger KMH en plattform för att samarbeta med övriga konstnärliga högskolor i Stockholm som ingår i centret.

- Vårt deltagande i NAVET är ett sätt att stärka forskningsmiljön på KMH, för vi ingår där i ett större sammanhang som bland annat kan stärka våra möjligheter att söka och få externa forskningsmedel. Vi får också ett bra nätverk att verka inom och skapa intressanta, interdisciplinära projekt, säger Henrik Frisk.

Relaterad kontakt