Johannes spelar kontrabas på Tekniska

Johannes Burström med sin kontrabas invid ballongen som är en av tre ljudmiljöer han har komponerat i samarbete med Tekniska.

”Försöka se rummet som ett instrument”

Johannes Burström läser masterutbildningen i elektroakustisk musik och han har gjort ett konstnärligt exjobb i samarbete med Tekniska museet. Till en av utställningarna har han skapat olika ljudmiljöer och den 23 april ger han sin examenskonsert på museet.

Att göra ett exjobb var inte Johannes Burströms egen idé. Initiativet kom från Tekniska museet som frågade Johannes handledare Henrik Frisk, som är professor i musik med inriktning mot digital ljudkonst.

- När jag fick frågan av Henrik om jag var intresserad av att göra exjobbet, såg jag det som en bra möjlighet. Jag har arbetat med musik till scenkonst och vill utforska hur man jobbar aktivt med publik vid konserttillfället, inte bara som i en traditionell konsert där man sätter sig ned, väntar, lyssnar och går ut. I samarbetet med Tekniska, fick jag ett helt utställningsrum att göra något med, berättar Johannes.

Skapade ljudmiljöer

Utställningsrummet är Tekniskas stora utställning Zero City, som öppnade den 5 mars. Johannes fick en stor karta över utställningsrummet och började fundera över var det fanns ljud och hur han skulle kunna kila in små ljudmiljöer i rummet.

- När jag fick kartan så försökte jag se rummet som ett instrument. Från början hade jag tankar om interaktivt ljud, med det blev för komplicerade att hantera. Sedan kom jag med förslag på olika ljudmiljöer där ljud läcker ut lite och samtidigt skapar ett sammanhang, förklarar Johannes.

Johannes berättar att en svårighet i arbetet var att utställningsrummet först genomgick en renovering och sedan var det en livlig, ljudlig arbetsplats när de byggde utställningen.

- Idealet hade varit att kunna vara mer på plats i rummet och se hur saker fungerar och låter ihop.

I slutändan blev det tre ljudmiljöer: En luftballong med ljus och ljud där man genom ljudet besöker olika platser i staden, en anslutande gata med miljöljud från en stadsodling, och en gata där mindre barn får bygga sin egen stad med stora klossar.

- Musiken ger en omslutande känsla, samtidigt ska den vara genomsläpplig nog för att kunna höra andra ljud från utställningen. Jag försökte balansera ljudmiljöerna så att det finns gemensamma punkter där de kan mötas.

Ett utvecklande samarbete

Under processens gång har Johannes haft flera möten med Tekniska som bidrog med sina idéer. Relationen till Tekniska beskriver Johannes som bra och att de var positiva till hans inpass och idéer.

- Tekniska har varit hjälpsamma och positiva till att få in någon från musikhållet som kommer in med en annan vinkel på vad man kan göra och hur man kan komplettera berättelserna som finns i utställningen.

Lars Paulsson har varit en av Johannes handledare på Tekniska:

- Det har varit ett genuint samarbete med ett tagande och givande där idéer vuxit fram i en process där vi, arkitekterna, ljus och ljudkonsulter varit inblandade.

Lars förklarar att ljud och musik är en viktig del för upplevelsen av en utställning på samma sätt som rum, ljus, färger, grafik, föremål och allt det som ingår i en utställning. Musik och ljud förstärker den känslomässiga upplevelsen av utställningen.

- Det här arbetet har varit mycket utvecklande för både utställningen och oss själva. Vi har lärt oss många saker samtidigt som utställningen fått ytterligare en dimension. Och det har verkligen varit ett roligt samarbete. Ser fram emot flera sådana! kommenterar Lars.

Betydelsen av konstnärliga exjobb

Johannes ser det konstnärliga exjobbet som en bra möjlighet att kunna bena ut hur det är att jobba med en part, och balansera sin egen vision med motpartens bild av vad det ska vara.

Henrik Frisk menar att en annan intressant aspekt med exjobb med extern part är att KMH genom studenterna bidrar till en expansion av det redan breda fältet musik. I processen skapas nya möjligheter för studenter på arbetsmarknaden samt bidrar till att fler får kontakt med ny musik.

- I Johannes fall blev utställningen på Tekniska något mer än vad det annars hade varit. Musiken i installationen var ett tillägg som gjorde utställningen till en också akustisk/musikalisk upplevelse, säger Henrik Frisk.

Examenskonserten

Efter arbetet med ljudmiljöerna återstår examenskonserten för Johannes. Under masteråret har Johannes arbetat tekniskt och konstnärligt med sin kontrabas; det är en feedback-kontrabas, en elektroniskt modifierad kontrabas med självsvängande strängar.

- En utmaning i mitt konstnärliga skapande är att se kontrabasen som en aktiv part i mitt kompositionsarbete och vice versa. Det är mycket vad mitt arbete handlar om och att se hur det låter sig göras.

Relaterad kontakt