Elever med ryggen mot kameran spelar på instrument i musiksalen och vänd mot kameran ser man musiklärarstudenten 











Magnus Jonsson och Andy Pfeiler som leder tisdagsjam.

Tisdagsjam med Libravoice

En efter en släntrar de sju eleverna in i musiksalen på Rinkebyskolan. Skolan är slut för dagen och dessa högstadieelever, som har en extra passion för musik, har genom projektet Libravoice fått möjlighet att få en gratis timma musikundervisning på ett instrument som de själva vill uttrycka sig med. Allt under ledning av en av KMH:s lärare och en musiklärarstudent.

Libravoice är ett projekt där skolor i socialt utsatta områden får ökade möjligheter att komma i kontakt med och musicera med KMH:s lärare och studenter. Projektets mål är utveckla olika former av musikövning i och utanför skolan samt sätta in musikundervisningen i ett större och bredare kulturellt sammanhang.

Öppna dörren till musiksalen

Eleverna i Rinkebyskolan som deltar på tisdagsjam har själva valt att vara med för att utvecklas på sitt instrument och odla sitt intresse för musik.

- Det är en ekonomisk faktor att kunna delta i Kulturskolan och alla elever har inte hemförhållandena som gör att de kan vara med. Men när vi öppnar upp dörrarna direkt efter skoltid och i skolans lokaler, så gör det att dessa extra musikintresserade elever får chansen att fördjupa sin musikpassion, förklarar Eva Åkerhielm, musiklärare på Rinkebyskolan.

Från enkla ackord till en helhet

Det är inte alltid samma elever som deltar vid varje tisdagsjam. Men när de kommer så väljer de direkt om det är piano, gitarr, bas, keyboard eller trummor som är instrumentet som de vill spela på och där de uttrycker sin musikalitet. Eleverna som deltar blir sedan ledda av Andy Pfeiler, som arbetar som lärare i jazz på KMH, i att spela som ett band.

- En del av dem var reserverade i början, men jag ser redan nu att de sätter sina ackord och vågar leka och lira mer. De får spela tillsammans och få känna hur deras instrument låter ihop med de andras och bildar en helhet. Även om vi spelar enkla ackord, så handlar det om att lyssna på varandra i bandet och hitta sitt eget groove i samspelet med de andra, säger Andy Pfeiler.

Utveckla sin talang och musikalitet

Ulrik Dahl, projektledare för Libravoice och musiklärare på Kvarnbyskolan i Rinkeby, liknar tisdagsjam vid en musikverkstad där kunniga, utbildade musiker från KMH samlar engagerade elever som får chansen att spela tillsammans.

- Här får dessa talangfulla elever möjlighet att hitta sin stil, känsla och musikalitet. Det går inte att göra på samma sätt i den vanliga musikundervisningen i skolan där alla måste spela samma instrument samtidigt på samma sätt, förklarar Ulrik Dahl.

Lärarstudent från KMH stöttar

Magnus Jonsson, som är musiklärarstudent på KMH, gör sin praktik (VFU) på Rinkebyskolan. Han är med och stöttar och peppar eleverna:

- Jag hoppas att vårt tisdagsjam kan väcka ett ännu större intresse för musik hos eleverna. Det är inspirerande att se hur en timma i veckan kan skapa så mycket glädje och lust att vilja lära sig ännu mer om sitt instrument, säger Magnus Jonsson.

Libravoice Live

Libravoice har sedan starten 2019 varit finansierad av stiftelsen Signatur. Till hösten kommer projektet att ingå i KMH:s ordinarie verksamhet. För att fira detta avslut, som samtidigt är en början på något nytt, kommer det att bli en konsert i Kungasalen på KMH den 7 juni - Libravoice Live.

Barn från projektskolorna och studenter från KMH medverkar i konserten och det blir sång och dans, orkester och allsång. Även eleverna som varit med på tisdagsjam hoppas att de kan komma och spela en låt som de själva har komponerat. Konserten, Libravoice Live, är öppen och gratis för allmänheten, och alla nära och kära till barnen.

Relaterad kontakt