Gunvor Matilda Andersson

2022 års Rektorstipendium tilldelas begåvad pianist

Gunvor Matilda Andersson, pianist och masterstudent vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) får 2022 års Rektorstipendium för sin stora pianistbegåvning och utmärker sig med sin stora värme och virtuosa teknik.

– Det var verkligen en överraskning! Det känns jättekul att lyftas med så fin nominering, säger Gunvor Matilda Andersson.

Svenska Frimurare Orden har ett stort antal närstående stiftelser, av varierande storlekar och inriktningar, med fokus på forskning, kultur och behövande. Stiftelsen Den Nordiska Första St Johannislogens Jubelfond, kort benämnd Jubelfonden Länk till annan webbplats., är den tredje största och näst äldsta av dessa, grundad 1867. Jubelfonden delar årligen ut i storleksordningen 4 miljoner kronor i bidrag till behövande samt, i form av stipendier, ekonomiska bidrag till landets mest lovande unga utövare av de sköna konstarterna. Samarbetet mellan Jubelfonden och Kungliga Musikhögskolan för denna räkning är mångårigt. I år tilldelades sju av Musikhögskolans avgångselever stipendier om totalt 260.000 kronor ur Jubelfonden.

Rektorstipendiet är det största stipendiet och tilldelades pianisten Gunvor Matilda Andersson. Nomineringskommittén beskriver henne som en ”synnerligen skicklig och eftertraktad kammarmusiker” och lyfter fram hennes talang för analys och interpretation av klassiska verk, men även nykomponerade mer komplexa kompositioner.

– Jag älskar verkligen att närma mig musiken från olika håll. Ibland kan jag gå in i små detaljer och andra gånger så ser jag på helheten. Genom min kreativitet och att repa och diskutera tillsammans med andra människor kan jag hitta nya perspektiv i musiken, säger Gunvor Matilda Andersson.

Föreställningen Fritt associerande kring vatten med pianisten Gunvor Matilda Andersson,  ljudkonstnären Maria Hilmersson Landgren vid akvariet och trummisen Nils Agnas. Foto: Sofia Hjortberg

Från föreställningen Fritt associerande kring vatten med Gunvor Matilda Andersson, Maria Hilmersson Landgren och Nils Agnas. Foto: Sofia Hjortberg

En pianist, en trummis och ett akvarium

I slutet av april presenterade hon sitt masterarbete genom föreställningen Ett fritt associerande kring vatten. Tillsammans med ljudkonstnären Maria Hilmersson Landgren och trummisen Nils Agnas skapades vattenlandskap, både visuella och klangliga, med en utgångspunkt i Debussys Images och sen vidare genom friare improvisationer.

– Jag ville ge mig själv ramar men samtidigt frihet att skapa en typ av konsert där olika konstuttryck möttes. Det blev slutligen som en klassisk pianotrio fast med trummor och akvarium istället, säger Gunvor Matilda Andersson.

Gunvor Matilda Andersson läser sitt sista år på masterprogrammet i klassisk musik med inriktningen piano. I höst spelar hon sin avslutande masterkonsert på KMH. Biljetter kommer finnas att boka på kmh.se

Nomineringskommitténs utlåtande

Gunvor Matilda Andersson är en stor pianistbegåvning som med lätthet tar sig an all tänkbar och komplex repertoar på ett synnerligen professionellt vis med stor värme och virtuos teknik.

Gunvor Matilda Andersson har också talang för analys och interpretation av klassiska verk likväl som nykomponerade mer komplexa kompositioner. Hon har också utvecklats till en synnerligen skicklig och eftertraktad kammarmusiker, en verksamhet som hon kombinerar med sitt solistiska spel och som är av största vikt i dagens hårda och flexibilitetskrävande kulturklimat.

Gunvor Matilda Andersson är en musiker med en framtid i vårt professionella musikliv.