Ny tvärvetenskaplig antologi: Vad innebär det att delta i musiklivet?

Karl Asp och Susanna Leijonhufvud håller i antologin 
”Rimdrottningar, folkmusiker och rockband. Om deltagandets och lärandets villkor i musiklivet”.

Karl Asp och Susanna Leijonhufvud håller i antologin ”Rimdrottningar, folkmusiker och rockband. Om deltagandets och lärandets villkor i musiklivet”. Foto: Melina Hägglund

Hur ser förutsättningarna ut idag för att spela, skapa och lära musik? Susanna Leijonhufvud och Karl Asp, lektorer i musikpedagogik på KMH, har samlat sju forskare från olika vetenskapliga discipliner, som musikpedagogik, sociologi, etnologi och musikvetenskap, i en antologi som belyser villkoren i musiklivet.

Susanna Leijonhufvud och Karl Asp är redaktörer för antologin ”Rimdrottningar, folkmusiker och rockband. Om deltagandets och lärandets villkor i musiklivet”. De har tidigare varit delaktiga i antologier där aktuell forskning presenteras på ett populärvetenskapligt sätt för att nå en större grupp än bara forskare.

- Dessa antologier har använts flitigt på musiklärarutbildningar vid flera högskolor, då det är en mycket uppskattad ingång för att till sig forskningsresultat. Vi ville upprepa detta lyckade koncept, och den här gången utvidga det musikpedagogiska forskningsfältet till att inkludera forskare i angränsande ämnen som är relevanta för området.

Vilka nya insikter har antologin gett er?

- Oj, det är verkligen många! En ögonöppnare är att det finns drag som binder ihop låtskrivarläger, hiphopkultur, folkmusik, frivillig verksamhet som El Sistema, popkollo, olika musikutbildningar och hur man håller ihop ett rockband.

Hur känns det nu när boken är tryckt och klar?

- Det är fantastiskt roligt att på ett lättillgängligt sätt nå ut med forskning som rör både akademi och allmänhet. Vi ser att antologin vänder sig lika mycket till studenter och lärare i musikutbildningar, som till olika aktörer i kulturlivet som vill få fördjupad förståelse för vad det innebär att delta i musiklivet. Det behövs alltid en diskussion om musikpedagogikens roll i samhället och i skolan. 

Vad var KMH:s roll i detta projekt?

- Det är fantastiskt roligt att KMH har tagit på sig rollen som en samlande kraft till detta projekt och även stöttat projektet ekonomiskt. KMH har därmed på ett konstruktivt sätt tagit sig an den tredje uppgiften, att verka som en bro mellan akademi och allmänhet.

- Något som är lika viktigt som att bedriva forskning, är att den forskning som bedrivs också kommer ut och på olika sätt kan göra skillnad i samhället - det menar vi att den här antologin har en mycket stor möjlighet att göra.

Boksläppet och samtal om forskningen

Den 9 juni klockan 10.30-12.00 på KMH sker boksläppet och ett samtal med några av forskarna samt inbjudna gäster. Kom och var med!

Relaterad kontakt