Två skolor får förnyade certifikat för sin musik- och kulturundervisning

Foto på diplomet som skolorna får vid certifieringen. Diplomet hålls av en person som står i bakgrunden. 

Diplomet som skolorna fick vid certifieringen. Foto: Cecilia Sörbom Österholm

Kvarnbyskolan i Rinkeby och Elinsborgsskolan i Tensta har båda fått Kungl. Musikhögskolans certifikat för att ha skapat musikaliska möten för eleverna, antagit en kulturplan där eleverna garanteras kulturella upplevelser och de har haft ett flertal musikaliska framträdanden.

Kungl. Musikhögskolans projekt Libravoice har som mål att utveckla olika former av musikövning i och utanför skolan samt sätta in musikundervisningen i ett större och bredare kulturellt sammanhang.

- Det är roligt att få dela ut certifikaten som styrker vilket fint arbete de båda skolorna har lagt ner under året. Projektet Libravoice vill stimulera elevers intresse och fallenhet för musik i unga år och det kan i sin tur öppna dörrarna för möjligheten att studera musik på högskola i framtiden, säger Mikael Persson, lektor i musikpedagogik på KMH och projektledare för Libravoice.

Om Libravoice

Projektet Libravoice startade 2019 med syfte att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer.

KMH vill bidra med att stärka musikens och musikundervisningens position i samhället. Det handlar om att verka för jämlikhet, alla barns rättighet att få möjlighet att uttrycka sig och för ökad integration genom musik. I projektet finns också en ambition att utveckla synergier mellan musikundervisning, ämneslärarutbildning och högre utbildning i musik samt forskning.

Kvarnbyskolan i Rinkeby blev år 2020 första skola att certifieras i Libravoiceprojektet och året därpå certifierades Elinsborgsskolan i Tensta. För att certifieras måste skolorna skapa en kulturplan med tid avsatt för konstnärliga upplevelser och processer. Skolorna måste också ha en legitimerad musiklärare som aktivt arbetar med projektet.

Libravoice har möjliggjorts av bidragsgivarna Stiftelsen Signatur och Karl Johan Persson.

Relaterad kontakt