Förskolebarn utvecklas med levande klassisk musik

Man och förskoleklass vid piano

Professor Staffan Scheja framförde klassisk musik för barn för att se om musik kan hjälpa till i förskolemiljö.

Att låta förskolebarn lyssna på levande klassisk musik kan hjälpa till att skapa en trygg och vårdande förskolemiljö. Musiken kan även ha stora fördelar för inlärning och hälsa genom hela livet, det visar ny forskning från KMH.

För att hitta nya sätt att förbättra inlärning i förskola och skola bjöds förskoleklasser in för att lyssna på levande klassisk musik. Musiken hade positiv inverkan på barnen på flera sätt.

– Vi kunde se att musiken hjälpte barnen att uttrycka och reglera sina känslor, säger Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa på KMH. De blev också bättre på att identifiera rytm, en färdighet som bland annat kan hjälpa barnet att få bättre verbalt minne och läsförmåga.

Musiken kan användas som ett verktyg för att exempelvis förbättra den sociala miljön på förskolan.

– Barnen använde också musiken för att kommunicera och söka kontakt med andra, fortsätter David Thyrén, lektor musik och samhälle på KMH. Det är faktorer som är mycket relevanta för att främja en trygg och vårdande förskolemiljö.

– Nu vill vi arbeta för att förbättra förskolelärarnas möjligheter att skapa samarbeten mellan förskolor och musikinstitutioner, säger Eva Bojner Horwitz.

Läs hela studien: Using Transdisciplinary Interpretative Analysis to Understand the Reactions of Preschoolers to Live Classical Music Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt