Det saknas forskning i grundsärskolan med fokus på musikundervisning

Leksaker och instrument som används i undervisningen

Alla barn har rätt till utbildning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En ny kartläggning visar att det saknas klassrumsstudier i grundsärskolan med fokus på musikundervisning för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Forskare från KMH och SU har analyserat artiklar med fokus på musikundervisningens mål. Det finns en hel del forskning som rör musikterapeutiska vinklingar av musik i grundsärskolan, eller musik som medel för annat, men det saknas kvalitativa klassrumsstudier.

Redan 2006 undersökte Anna Backman Bister, lektor i arbetsplatsförlagt lärande på KMH, hur musiken i grundsärskolan som skolform såg ut.

– Jag mejlade Skolverket och Skolinspektionen som meddelade att det inte fanns någon utvärdering. Nu mer än 15 år senare saknas det fortfarande forskning, säger Anna Backman Bister.

– Det kan tyckas nedslående, men det känns viktigt att ha fastlagt behovet. Utifrån resultatet så kan vi nu arbeta vidare för att öka forskningen på området, fortsätter hon.

Läs hela artikeln Musikundervisning för grundsärskolan? – en forskningsöversikt Länk till annan webbplats..

Relaterad kontakt