Historiska perspektiv hjälper oss att förbättra skolmiljön och undervisningen

Forskarna David Thyrén och Eva Bojner Horwitz utanför KMH

KMH-forskarna David Thyrén och Eva Bojner Horwitz har undersökt användandet av konst genom historien.

Genom att väva in fler estetiska och kreativa upplevelser i akademiska utbildningar kan de bli mer attraktiva, hållbara och hälsosamma. Det visar en ny studie från Kungl. Musikhögskolan där forskarna undersökt hur konst använts genom historien.

Människan har alltid i alla kulturer haft ett behov av konst och musik. I en ny studie har forskare från KMH undersökt konstens betydelse ur ett flertal olika historiska perspektiv. Forskarna har undersökt hur konsten använts, vilken typ av konst och på vilket sätt det påverkat människan.

– Genom att kartlägga i vilka olika sammanhang som konst och kreativitet haft en positiv påverkan på hälsan så kan vi använda den kunskapen i en helt ny kontext, säger David Thyrén, lektor i musik och samhälle på KMH.

Forskarna vill nyttja historiska framgångssagor för att förbättra skolmiljön och undervisningen.

– Vi kan se att när information presenteras på ett sätt som tilltalar våra sinnen så sätter det i gång processer i våra kroppar som vi mår bra av, säger Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa på KMH.

– Skulle vi i större utsträckning utforma våra akademiska utbildningar med fler estetiska och kreativa inslag så kan det höja kvalitén på undervisningen. Vi skulle också kunna väva in fler estetiska inslag i skolmiljön och på så vis öka studenternas välmående, fortsätter Eva Bojner Horwitz.

Redan nu används studien för att utveckla musikpedagogiska utbildningsprogram i Norden genom hälsoplattformen HeArtS - Health & Arts & Sustainability.

Läs hela studien: Lessons Used for Millennia Must Not Be Lost—Adding Values to Higher Educational Programs through Arts and Aesthetics: A Literature Study Länk till annan webbplats.

En del av Erasmus+ projektet ARTHEWE

Forskningen är en del av det externfinansierade Erasmus+ projektet ARTHEWE som genomförs av KMH i samarbete med Turku University of Applied Sciences (Finland), University of West Attica (Grekland), King´s College London (Storbritannien) och Trinity College Dublin/Global Brain Health Institute (Irland).

Relaterad kontakt