Flygel för miljoner får nytt liv

Staffan Scheja spelar på Steinwayflygeln strax innan den åker iväg för renovering.

Staffan Scheja spelar på Steinwayflygeln strax innan den åker i väg för renovering.

Nu har en av KMH:s Steinwayflyglar åkt i väg till en flygelreparatör i Sverige. I stället för att köpa in nya flyglar för stora summor kan en skicklig flygelreparatör förlänga instrumentens livslängd med flera årtionden.

Vi på KMH har möjlighet att ge våra studenter en unik möjlighet – att öva på de absolut bästa instrumenten. Men efter många övningstimmar behöver flyglarna renoveras för att kunna fortsätta användas i undervisningen. Tack vare generösa gåvor har nu restaureringen av den första flygeln möjliggjorts.

– Genom att reparera och restaurera våra pianon bevarar vi inte bara ett hantverk och en tradition utan sparar också in på naturresurser. Med rätt hjälp håller dessa pianon i flera generationer, säger Staffan Scheja, professor på KMH.

Relaterad kontakt