Inspirerade andra studenter att leva hållbart

Foto: Vlada Karpovich

Tidigare under hösten genomfördes en klimatvecka på campus Edsberg. Studenter i kursen hållbart yrkesliv ändrade sin livsstil under en vecka för att leva mer hållbart.

Äta vegetariskt, åka kollektivt, anordna klädbyte, källsortera, släcker lampor och inte värma upp onödiga utrymmen, det är några av de saker som studenterna gjorde under sin klimatvecka. Alla val som vi gör är viktiga och kan bidra till att minska våra utsläpp. Hur vi agerar kan dessutom påverka och bidra till att andra gör mer klimatsmarta val och tillsammans minska vår klimatpåverkan med flera ton per år.

För att inspirera sina medstudenter genomförde Josef Andersson, Hedvig Bengtsson och Saara Kangas en klimatvecka i kursen hållbart yrkesliv.

– Vi ville motivera och inspirera lärare och studenter att leva mer hållbart. Veckan avslutade vi med ett knytkalas och pratade om klimatomställning och vilken inverkan små förändringar i vår vardag kan ha i det stora hela, säger Hedvig Bengtsson.

Kursen hålls varje höst och studenterna får fördjupa sig i olika aspekter av hållbarhet, exempelvis inre hållbarhet och hur musikutövande kan bidra till en hållbar värld.

– Utöver teori så får studenterna tillsammans genomföra ett hållbarhetsprojekt. Ofta blir det väldigt fina och viktiga initiativ, säger Thomas Arctaedius, professor och lärare i kursen hållbart yrkesliv i musik.

– Två andra projekt som hölls i år var ”Meningsfull vardag – en mänsklig rättighet” där studentgruppen besökte och spelade på ett äldreboende samt ”Miljövänlig orkesterproduktion” där de stora orkestrarna undersöktes för att kartlägga hur de arbetar med miljöfrågor, avslutar Thomas Arctaedius.

Fakta om kursen i hållbart yrkesliv inom musik

Under kursen får studenterna lära sig om hållbarhet, hur de själva kan värnar om sin inre hållbarhet och även om hur deras musikutövande kan bidra till en hållbar värld.

Utifrån sina intressen, behov och möjligheter i relation till yttre samhällsfaktorer får de verktyg för att själva skapa inre hållbarhet och en hållbar yrkesplattform inom musik.

Mer om kursen hållbart yrkesliv inom musik

Relaterad kontakt