Akademicheferna tilldelas stipendium för sitt akademiska ledarskap

Akademicheferna Anna Maria Koziomtzis, Bo Westman och Per-Henrik Holgersson

Anna Maria Koziomtzis, Bo Westman och Per-Henrik Holgersson tilldelas ett stipendium på 100 000 kr från Janne Carlssons insamlingsstiftelse för sitt akademiska ledarskap 2022.

Varje år delar Janne Carlssons insamlingsstiftelse ut ett eller flera stipendier till personer som gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap. I år tilldelas stipendiet KMH:s tre akademichefer som blivit nominerade av KMH:s rektor Helena Wessman.

Motivering

"KMH:s tre akademichefer nomineras till Janne Carlssons stipendium för sitt kompetenta och hängivna arbete med att utveckla samarbetet inom och mellan akademierna, med att skapa gemensamma lösningar och likvärdiga villkor för hela KMH och med att stärka lärosätets samverkan med omgivande samhälle.

Akademicheferna tillträdde den 1 juli 2018 i samband med en omorganisation där sex institutioner fördes in under tre akademier. De genrebaserade institutionerna var då sinsemellan väldigt olika såväl vad gäller utbildningarnas utformning, som organisering av arbetet och villkor för lärare och forskare. Utbildningsprogrammen har sedan dess harmoniserats främst genom Utbildnings- och forskningsnämndens försorg.

Övrig harmonisering mellan institutionerna och de tre akademierna drivs av akademicheferna, som vid fasta mötestider flera gånger i veckan träffas för att dryfta frågor kring verksamheten i stort och smått. Bit för bit bygger de den nya organisationens inre kärna i ett ständigt pågående samtal kring vad som är bäst för studenterna, lärarna och hela KMH.

Som rektor och deras närmsta chef imponeras jag lika mycket av den inbördes lyhördhet, respekt och omtanke de utvecklat, som av deras gemensamma arbete. Utifrån sina olika personligheter och tidigare yrkeserfarenheter har de skapat ett multikompetent och nyfiket "vi" som i samspel med högskolans ledning, kollegiet och förvaltningens chefer och medarbetare leder KMH in i framtiden."

Janne Carlssons stipendium för Akademiskt ledarskap

Stipendiet delas ut för att stimulera verksamma personer inom den svenska akademiska världen att utveckla ledarskap. Ytterligare ett syfte är att hedra Janne Carlsson för hans arbete med att utveckla och internationalisera svenskt akademiskt liv.

Stipendiet instiftades 1998 av Janne Carlsson insamlingsstiftelse för akademiskt ledarskap. De samlade resurserna ska användas till ett eller flera årliga stipendier, till en eller flera personer som gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap året innan.

Mer om Janne Carlssons stipendium för Akademiskt ledarskap Länk till annan webbplats.