Musikhälsoforskare från KMH synliggör sin forskning och stärker forskningssamarbetet med lärosäten i USA

Tre personer ler mot kameran utanför en byggnad

I en satsning att bygga nya framtida forskarnätverk och stärka samarbetet mellan lärosäten i USA och Sverige, har musikhälsoforskare från KMH och Karolinska Institutet föreläst och träffat representanter från olika universitet och konsulat.

Doktoranden Kaja Korošec, professor Eva Bojner Horwitz och professor emeritus Töres Theorell besökte bland annat House of Sweden i Washington DC, Harvard Medical School i Boston samt generalkonsulatet i New York city för att dela med sig av sin forskning och delta i diskussioner om hur nästa generations studenter lättare kan delta i kunskapsutbyten.

Intresset för vår forskning har varit stort. Vi har bland annat pratat om hur våra olika lärmiljöer kan utvecklas och förbättras genom att väva in musik och andra estetiska inslag, säger Eva Bojner Horwitz.

Vi har knutit många nya forskarkontakter under de här dagarna och samarbetet kommer att tas vidare, bland annat så kommer en delegation från Harvard till KMH i maj för att diskutera forskning om autism och musik, fortsätter Eva Bojner Horwitz.

Relaterad kontakt