Två studenter på scen. En av studerna spelar flöjt och den andra syns i backgrunden. Bakom dem visas en bild på en projektorduk.

Armand van Wijck och Sam Lundberg framför en live-föreställning med Beckmans studenter. Foto: Oscar Öjling

När musiken möter det visuella i ett nytt projekt

Sound&Visions presenterades i Lilla salen på Kungl. Musikhögskolan. Studenter från KMH och Beckmans Designhögskola visade hur två olika konstformer kan samarbeta och skapa inspirerande verk. Utställningen väckte starka känslor hos publiken och berörde teman om bland annat folksägner och att inte känna tillhörighet.

Intresset för att delta i årets omgång av Sound&Visions var stort. Fem studenter fick från bland annat master och kandidatprogrammen i folkmusik, komposition och musikproduktion möjligheten att delta. KMH-studenterna fick skapa ett verk som studenter från Beckmans arbetade med, vilket utmynnade i en audiovisuell live-föreställning. En av deltagarna i projektet var Kristine Botros som läser sista året på kandidatprogrammet i musikproduktion.

Att kombinera två olika konstformer och se de som studerar visuell kommunikation tolka mitt arbete var en spännande möjlighet. Det var verkligen värt att investera tid i det här projektet, säger Kristine Botros.

Efter att KMH-studenterna skickade in sin musik till studenterna från Beckmans så skapade de en kort visualisering som visade deras tolkning av musiken, utan att ha fått någon tidigare feedback från KMH-studenterna. Armand van Wijck, läser första året på sin master i komposition med inriktning jazz, deltog också i samarbetet. Han upplevde att projektet överträffade hans förväntningar.

Jag blev glatt överraskad, det var till och med bättre än jag hade förväntat mig! Jag ville ge dem kreativ frihet när de arbetade med min musik och studenterna från Beckmans var helt otroliga, säger Armand van Wijck.

De förstod precis vad jag ville uttrycka när jag berättade historien bakom min låt. Låten handlar om den indonesiska folksägnen om Nyai Roro Kidul, som hade en kärlek för färgen grön. Denna kärlek speglades i deras slutpresentation, som följde ett grönt tema, fortsätter Armand van Wijck.

Till hösten är förhoppningen att samarbetet försätter mellan KMH och Beckmans och att studenter får en ny möjlighet att söka, vilket Armand varmt rekommenderar alla att göra.

Om du är öppensinnad och vågar släppa kontrollen över din konst, sök! Det har varit en väldigt varm interaktion mellan oss studenter, så var öppen för nya idéer, för då får ni något vackert tillbaka, säger Armand van Wijck.

På frågan om vad som är viktigt i ansökan så betonar Armand att man ska vara tydlig i varför man vill delta i projektet.

Kom ihåg att skriva varför ni vill genomföra samarbetet och hur ni kan kommunicera ut det. Det är vad som fick mig att ansöka, avslutar Armand van Wijck.

Ett samarbete mellan två högskolor

Projektet inleddes 2021 av en grupp studenter som deltog i MIXS arbetet för att skapa en större möjlighet för elever att genomföra utforskande och tvärande samarbeten. Idén om att skapa ett audiovisuellt projekt växte fram ur detta arbete. Och efter att ha tagit kontakt med Jonas Johansson, lärare i visuell kommunikation på Beckmans, utvecklade de Sound&Visions i ett framgångsrikt pilotprojekt.

Läs mer om projektet och om de studenter som deltagit. Länk till annan webbplats.

Projektgruppen MIXS arrangerar aktiviteter och samarbetsprojekt och ger även stöd och rådgivning till studenter som vill utveckla och driva innovativa och utforskande samarbetsprojekt.

Läs mer om MIXS arbete och externasamarbeten på KMH.

Relaterad kontakt