KMH:s högskoledirektör Kersti Hedqvist. Foto:

Foto: Bo Söderström

KMH:s nya högskoledirektör på plats

Med gedigen erfarenhet från offentlig sektor, närmast från Trafikkontoret vid Stockholms stad, har Kersti Hedqvist nu tillträtt som högskoledirektör vid Kungl. Musikhögskolan. Hon kommer bland annat fokusera på att förbättra det ekonomiska läget och arbeta med ledarskapsutveckling.

Stort fokus kommer att ligga på de stora utmaningar som KMH står inför. Högst upp på dagordningen står det ansträngda ekonomiska läget.

Mitt uppdrag innebär att alltid se till högskolans bästa. Nu har vi en ansträngd ekonomi, därför kommer jag att fokusera på de effektiviseringsmöjligheter som finns, säger Kersti Hedqvist. Min erfarenhet av ekonomistyrning och att skapa strukturer och system som gör det lätt att göra rätt kommer förhoppningsvis hjälpa oss på KMH i vårt arbete och hjälpa oss att fatta rätt beslut.

Den nya högskoledirektören kommer att bidra med många erfarenheter och bred kompetens. Hon har bland annat mångårig erfarenhet som chef och har arbetat med utbildnings- och fastighetsfrågor, att driva administrativ utveckling, samt ekonomistyrning.

Jag har verkligen sett fram emot det här uppdraget och jag tror att det finns mycket som jag kan bidra med på KMH, avslutar Kersti Hedqvist.