Musiklärarna Bengt Matsson och Lachezar Karadzhov från Akallaskolan samt musiklärarna Hector Garcés och Anders Enkvist från Elinborgsskolan, i mitten står KMH:s rektor Helena Wessman.

Musiklärarna Bengt Matsson och Lachezar Karadzhov från Akallaskolan samt musiklärarna Hector Garcés och Anders Enkvist från Elinborgsskolan, i mitten står KMH:s rektor Helena Wessman. Foto: Oscar Öjling

Två skolor certifieras för sin musik- och kulturundervisning

Akallaskolan och Elinsborgsskolan certifieras genom KMH:s integrationsfrämjande arbete KMH-Libravoice. Genom skolornas stora engagemang och arbete har de skapat en inkluderande skolmiljö genom musik och kreativt uttryck.

Den 2 maj samlades 360 skolbarn från fem olika skolor på KMH för att tillsammans delta i konserten Barn sjunger med barn. Med finansielltstöd från Allmänna Arvsfonden har skolorna under året fått möjlighet att öva och slutligen genomföra sin avslutningskonsert i samarbete med KMH-Libravoice.

Under konserten delades certifikat ut till två skolor som ett bevis på att de lyckats utveckla kulturplaner som främjar barnens möjlighet att lyfta sin egen röst i samhället och utveckla den egna undervisningen.

Kulturplan ger barnen tillgång till musik och kultur

Akallaskolan tilldelas sitt certifikat med anledning av deras välutvecklade musikundervisning där barnen fått utrymme att genom musikaliskt skapande etablera en egen röst i samhället. De har även utvecklat en kulturplan som strukturerar och synliggör ett gediget arbete med att bereda plats för musik och kultur på skolan.

Elinsborgsskolans certifikat har förnyats för deras arbete under läsåret 2022–2023. Tack vare mycket drivna musiklärare har skolan, trots utmaningar, fortsatt utveckla sin musikprofil bland annat med musikaliskt skapande.

Libravoice ger skolorna ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte

Libravoice startade 2019 med syfte att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer.

– Vi vill stötta skolor i socialt utsatta områden. Med musikens hjälp vill vi skapa bättre förutsättningar för barnen i skolan, säger Mikael Persson, lektor i musikpedagogik på KMH och samordnare för KMH-Libravoice.

– Vi tror att möten i och genom musik erbjuder de bästa förutsättningarna till att främja integration. På sikt hoppas vi på att fler människor kommer få möjlighet att vara en del i musiklivet och även att vi får fler sökanden KMH från alla delar av samhället, avslutar Mikael Persson.

Kvarnbyskolan i Rinkeby blev år 2020 första skola att certifieras genom Libravoice. För att certifieras måste skolorna skapa en kulturplan med tid avsatt för konstnärliga upplevelser och processer. Skolorna måste också ha en legitimerad musiklärare som aktivt arbetar med projektet.

Förutom att utgöra ett nätverk för samarbete samt certifiera skolor arbetar KMH-Libravoice med att knyta såväl undervisning som forskningsprojekt till skolor i nätverket för att stötta och utveckla deras verksamhet.

Libravoice har under tre år finansierats av Stiftelsen Signatur och stöds fortsättningsvis av Karl-Johan Persson.

Nu finns det möjlighet för fler skolor att engagera sig i nätverket!

Det viktigaste är att skolan visar ett aktivt intresse för att delta och att beslutet att delta är förankrat i personalgruppen. Sedan finns följande kriterier:

  • det ska finnas en legitimerad musiklärare på skolan
  • skolan avsätter tid för att arbeta med konstnärliga processer
  • rektor, musiklärare och lärare ska vara villiga att delta i utbildning/fortbildning.

Kontakta Mikael Persson om din skola vill vara med.