Trumset och basfiol. Foto: Mira Åkerman

Foto: Mira Åkerman

Vill du bli övningselev?

Vill du utveckla dina färdigheter på ditt instrument? Just nu kan du anmäla dig som övningselev i ensemblespel.

Att vara övningselev innebär att du får undervisning på ett instrument av våra studenter som övar på att undervisa.

Inför vårtterminen 2024 söker vi övningselever i ensemblespel på fortsättningsnivå. Anmälan är öppen för alla instrument och för alla genrer, även klassisk. Du kan anmäla dig individuellt eller som en grupp om ni är några som redan spelar tillsammans. Sista anmälningsdag är 6 november 2023.

Bli övningselev i ensemble

Relaterad kontakt