Henrik Frisk

Henrik Frisk blir prorektor på KMH fram till 2030

Sedan den 13 november har Henrik Frisk varit tillförordnad prorektor vid KMH. Nu har högskolestyrelsen beslutat att han får fortsätta som ordinarie prorektor fram till 2030.

Prorektor är rektors ställföreträdare och uppdraget löper parallellt med rektors förordnande. Högskolestyrelsen har under våren arbetat för att hitta en person som kompletterar rektor och har kompetenser som kan bidra till att KMH når sina strategiska mål.

Henrik Frisk är högst kvalificerad för uppdraget och anställs som prorektor för perioden 1 juli 2024 till 31 juni 2030. I uppdraget finns ett särskilt ansvar för verksamheten, bland annat för forskning och forskningsrelaterade frågor.

Jag är mycket glad över att Henrik blir KMH:s nästa prorektor. Hans bredd och djup inom såväl musik som forskning kommer att hjälpa både mig som rektor, men inte minst KMH som lärosäte framöver, säger Per-Henrik Holgersson rektor vid KMH från och med 1 juli 2024.


Relaterad kontakt