Bild på en kvinna som står i foajén på KMH.

Ny tf. akademichef på akademin för musik, pedagogik och samhälle från 1 juli

Tf. rektor Johannes Landgren har utsett Annika Fahltin till tf. akademichef med tillträde 1 juli. Samma dag lämnar Per-Henrik Holgersson sin roll som akademichef för att kliva på uppdraget som rektor på KMH.

Annika Fahltin blir ny tillförordnad akademichef för akademin för musik, pedagogik och samhälle fram till dess att ny ordinarie akademichef är på plats, det beräknas ske under våren 2025. Vid sidan av sin undervisning och forskning är Annika för närvarande institutionsföreträdare och biträdande akademichef.

Det är med både spänning och ödmjukhet jag tar uppdraget. Jag känner akademins verksamhet förhållandevis väl och tror mig ha insikt i vilka utmaningar som vi inom akademin kan stå inför, säger Annika Fahltin.

Annika Fahltin kommer att vara tf. akademichef fram till dess att ny akademichef är på plats. Rekryteringen beräknas vara klar om ett år.

För mig känns det bra att ta det här uppdraget under ett läsår men jag kommer att sakna undervisningen. Förutom att försöka leda själva verksamheten vill jag också arbeta för att vi får till en så bra rekryteringsprocess som möjligt, för att hitta nästa akademichef, avslutar Annika Fahltin.

Relaterad kontakt