Vaccinationsbevis

Information till dig som ska gå på konsert på KMH

  • Kom i god tid till konserten!
  • Ha giltigt vaccinationsbevis (gäller för alla personer över 18 år), legitimation samt din biljett redo att visas upp för våra konsertvärdar. 
  • Endast vaccinationsbevis utfärdade av E-hälsomyndigheten är giltiga. Hämta ditt vaccinationsbevis via covidbevis.se Länk till annan webbplats..
  • Intyg om genomgången infektion och negativt test gäller ej som bevis. 
  • Om du av medicinska skäl inte kan vaccinera dig och vill besöka våra evenemang behöver du visa upp ett läkarintyg tillsammans med legitimation istället. 
  • Om inte vaccinationsbevis finns att uppvisa eller visar sig vara ogiltigt vid kontroll kommer du att nekas tillträde till konsertsalen. 
  • KMH:s konsertvärdar kommer inte att ha möjlighet att på plats instruera hur man går till väga för att generera ett vaccinationsbevis digitalt eller på annat sätt hjälpa besökare med detta.

Relaterad kontakt