Helena Wessman

Rektors blogg

Helena Wessman är rektor på KMH från 5 juni 2019. I sin blogg berättar hon om verksamheten och reflekterar över musikens betydelse för individ och samhälle.


  • För studenternas skull

    Styrkan och utmaningen med den akademiska världen är dynamiken mellan lärosätets ledningsstruktur, det kollegiala inflytandet, studentrepresentationen och förvaltningsstödet. Det ligger en fantastisk ...

  • Liv i varje vrå

    Terminen har startat och varje vrå av KMH:s vackra campus är fylld av glad energi. Styrelsen har utsett Johannes Landgren till prorektor och själv har jag huvudet fullt. Det är mycket jag behöver lära...