Helena Wessman

Rektors blogg

Helena Wessman är rektor på KMH från 5 juni 2019. I sin blogg berättar hon om verksamheten och reflekterar över musikens betydelse för individ och samhälle.


  • KMH öppnar campus för undervisning i höst

    Efter två månaders distansundervisning behöver studenterna få träffa sina lärare igen. Därför öppnar vi campus i höst. Regeringen bekräftade idag att så kan ske. Men restriktionerna kvarstår. Vi måste...

  • KMH öppnar campus för enskild övning

    Valborg har passerat och coronakrisen består. I sex veckor har undervisningen vid Kungl. Musikhögskolan bedrivits på distans. Det fungerar överlag väldigt bra, men situationen är givetvis påfrestande ...