Komplext och omfattande utbud

Ny på jobbet. Ny för jobbet. Som nytillträdd rektor för KMH, Kungliga Musikhögskolan, gäller båda. Jag är ny jobbet och har massor att lära av den ytterst kompetenta organisationen. Som ny för jobbet är mitt uppdrag att bidra med nya perspektiv och snabbt ta ut den riktning som ska gälla under mina sex år som rektor.

Jag installerades som rektor den 5 juni vid en elegant och hjärtlig ceremoni i Kungasalen, KMH:s största konsertsal. Det kändes stort. Jag är mycket stolt över mitt uppdrag och gläds över att få lära känna verksamheten, studenterna och alla medarbetare. Några veckor på kontoret blev det före semestern, men det är nu det börjar på allvar. Den här veckan kommer lärarna tillbaka och nästa vecka välkomnar vi alla nya studenter. Terminen startar den 2 september.

Innan jag kom till KMH arbetade jag under fem år som konserthuschef för Berwaldhallen med Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester. Innan dess ledde jag Göteborgs Symfoniker i rollen som VD och konstnärlig chef i fem år. I min bakgrund finns även tre år som högskolerektor på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet samt över tjugo år inom länsmusiken. Först som musiker och sedan som administratör.

Flytten från Berwaldhallen till KMH innebär att se musiklivet ur en annan synvinkel. Även om det fysiska avståndet är kort – till fots bara två kilometer – och ett antal medarbetare är desamma, skiljer sig uppdragen åt.

Berwaldhallen och Sveriges Radios ensembler ska producera musikupplevelser på internationell toppnivå för en live-publik och radiolyssnare över hela landet. KMH ”producerar” musiker och musiklärare, forskare och forskning, vilket sammantaget ska leda till att ny kunskap bildas och förmedlas.

I min roll som rektor betyder det täta kontakter med hela utbildningskedjan. Det tar tid att bli musiker, vilket ju också de som utbildar sig till lärare är, och KMH vill finnas med som partner och inspiratör hela vägen. För förskolan, grundskolan och gymnasiet, kulturskolan, kyrkorna och studieförbunden, folkhögskolorna och andra förutbildningar.

För KMH är det också viktigt att stå nära aktörerna i det yrkesliv våra studenter omsider ska beträda. Det fria musiklivet, musikinstitutionerna, kyrkorna, kulturskolan, skolan, skivbranschen, media – och varhelst våra alumner får bruk för sina kompetenser.

Allt hänger samman och jag vill i min roll som rektor för KMH bidra konstruktivt till hela musiklivets utveckling.

KMH erbjuder högre musikutbildning i tre cykler, på kandidat-, master- och doktorandnivå. Det senare i samverkan med andra lärosäten då vi ännu inte har examensrätt för doktorander.

Den forskning som bedrivs vid KMH vilar på såväl vetenskaplig, som konstnärlig grund och våra fokusområden är Musik som konstnärlig gestaltning, Musikpedagogik, Musik och hälsa, Musik och teknik samt Musik och entreprenörskap.

Vår verksamhet är organiserad inom de tre akademierna Folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion, Musik, pedagogik och samhälle samt Klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. De leds av akademicheferna Bo Westman, Per-Henrik Holgersson och Anna Maria Koziomtzis.

Utbildningsutbudet är komplext och omfattande. Denna höst har vi 26 utbildningsprogram igång. Varje program består av flera kurser och i utbudet finns också kurser som ligger utanför programmen, kallat fristående kurser. Under läsåret 2019/2020 kommer vi vid KMH att genomföra nästan 600 kurser. Antalet studenter är cirka 1300 och de många kurserna betyder att vi kan erbjuda dem stor flexibilitet under utbildningen.

Ett viktigt inslag i undervisningen är att möta en publik. KMH:s konsertutbud är därför stort. Förra året genomfördes 430 konserter, inklusive konserterna inom de festivaler studenterna själva driver.

Allt detta hanteras varje år av cirka 600 medarbetare. KMH har 119 lärare anställda med månadslön och drygt 100 lärare med timanställning. Till det kommer ett stort antal gästlärare. För administrativt och tekniskt stöd finns en förvaltning med 73 medarbetare.

Det blev många siffror i min uppräkning, men det viktigaste är förstås människorna och själva musiken. Det är om mötet mellan dessa två storheter som min blogg kommer att handla. Jag har för avsikt att publicera ett par nya texter i månaden och är givetsvis öppen för dialog om dem och hela härliga KMH. Skriv gärna ett mejl om det du har på hjärtat.

Med varma KMH-hälsningar
/ Helena Wessman, den 19 augusti 2019