Liv i varje vrå

Terminen har startat och varje vrå av KMH:s vackra campus är fylld av glad energi. Styrelsen har utsett Johannes Landgren till prorektor och själv har jag huvudet fullt. Det är mycket jag behöver lära. Läs mer i rektorsblogg nummer två.

I början av varje läsår har vi strategidagar med KMH:s styrelse. När vi samlades i slutet av förra veckan var det första gången jag medverkade som rektor, men sammanhanget var välbekant. Jag var ledamot av styrelsen från 2013 fram till att jag utsågs till rektor.

Styrelsens arbete leds av ordförande Ingela Lindh och vice ordförande Lena Nordholm, vilka båda har stor erfarenhet av strategisk ledning. Ingela Lindh har exempelvis varit såväl stadsbyggnadsdirektör som stadsdirektör för Stockholms stad. Av Lena Nordholms CV framgår att hon bland annat varit rektor och prorektor för Högskolan i Borås.

Högskolestyrelsen består av åtta ledamöter som utses av regeringen, däribland ordförande och vice ordförande. Dessutom ingår rektor, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. I styrelsens möten deltar även prorektor, högskoledirektören, fackliga representanter samt föredragande tjänstemän och lärare.

En av de första punkterna på dagordningen denna gång gällde beslut om tillsättande av prorektor. I rollen som prorektor ingår att vara rektors ställföreträdare och parhäst i utvecklingen av lärosätet.

Ingela Lindh, Lena Nordholm och undertecknad har på styrelsens uppdrag genomfört en intern rekryteringsprocess med ett antal spännande intervjuer. Efter förankring hos en referensgrupp och vederbörlig MBL-förhandling var vårt förslag att styrelsen skulle utse orgelprofessorn, konsertorganisten och forskaren Johannes Landgren till ny prorektor för KMH. Och så blev det.

Jämte mig och högskoledirektör Peter Liljenstolpe kommer Johannes Landgren att från den 1 oktober forma KMH:s högsta ledning. Tillsammans med akademicheferna Bo Westman, Per-Henrik Holgersson och Anna Maria Koziomtzis och studentkårens ordförande Kajsa Nilsson bildar vi rektors ledningsråd för strategisk och operativ styrning av verksamheten. För samordning av ledningens och styrelsens arbete har vi ovärderligt stöd av Linda Nilsson.

Johannes Landgren efterträder konsertpianisten och professorn Staffan Scheja, som burit prorektors roll sedan 2003. Staffan Schejas insatser för KMH kan inte överskattas och jag är glad att han accepterat att fortsätta i ett uppdrag som rektorsråd för externa relationer.

Då styrelsen i torsdags fattat det viktiga beslutet om prorektor ajournerades det formella mötet för att ge plats åt föredragningar och diskussioner där inbjudna lärare och tjänstemän deltog. Vi talade dels om organisatoriska frågor och studenternas möjligheter efter avslutad utbildning, dels om forskning och forskarutbildning vid KMH.

Vid styrelsemötet, som återupptogs dagen därpå, avhandlade vi bland annat ekonomisk redovisning, KMH:s internationaliseringsarbete och Universitetskanslerämbetets stundande granskning av KMH:s kvalitetsarbete. Viktiga frågor som jag lär få anledning att återkomma till i framtida blogginlägg.

I måndags startade terminen och temperaturen höjdes ytterligare i vårt vackra campus. Studenter, lärare och förvaltningens personal fyller varje vrå med glad energi.

Själv är jag fortfarande ny på jobbet - innevarande vecka är den fjärde efter sommaruppehållet - och har huvudet fullt. Det är mycket jag behöver lära mig, inte minst medarbetarnas och studenternas namn. Hittills går det bra, men jag vet av erfarenhet att det omsider kommer att ta stopp. Precis som med allt annat måste man lära sig en persons namn flera gånger innan det sitter. Jag ber om överseende med kommande minnesluckor.

I min kalender återfinns denna vecka bland annat ett möte med hela förvaltningen, rektors ledningsråd, rektorsföredragningen för formellt beslutsfattande, ett möte med företrädare för Riksrevisionen, en heldag med Utbildnings- och forskningsnämnden, central samverkansgrupp och möten med Handelsbanken kring Jan Wallander-priset. Till det en räcka avstämningar med olika personer samt ett besök på opera- och musikutbildningen vid Mälardalens högskola och deltagande i rektorsinstallation vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala.

Intensivt så att det förslår - och roligt på alla vis. Välkommen, höst!

Helena Wessman, den 4 september 2019.