God handledning nyckel till framgång

Den 20 januari startar vårterminen vid svenska lärosäten. Så också på KMH. För mig och några hundra studenter blir det termin nummer två på våra fantastiska campus på Valhallavägen och Edsbergs slott.

Att höstterminen spiller över på det nya året beror på att terminerna ska vara lika långa. Heltidsstudier förväntas uppgå till 40 timmars arbete och generera i snitt 1,5 högskolepoäng per vecka under totalt 40 veckor per läsår.

En fullt så stadig lunk kan vi inte åstadkomma på KMH, eftersom alla program innehåller många olika kurser och ännu fler kursmoment. Läsåret 2019/2020 kommer vi på KMH att genomföra cirka 600 kurser och ha studenter aktiva i 29 program. Till allmänhetens glädje kommer examinationerna att generera flera hundra konserter.

I höstas påbörjade 257 personer sina programstudier på kandidat-, master- eller forskarnivå. Ett antal av master- och forskarstudenterna var väl bekanta med KMH efter studier på tidigare nivåer, men för många var allt nytt. Det märktes på stämningen i lokalerna. I luften fanns pirrig förväntan. Nu är de mer vana och tar sig förhoppningsvis an vårterminen med självklar hemortsrätt på KMH.

Vi är förstås nyfikna på de nya studenterna och genomför regelbundet en enkätundersökning då de gått på sina program i en månad. Så också i höstas då 95 studenter, lika många kvinnor som män, tog sig tid att svara. Det gav en svarsfrekvens på 37%, vilket är för lågt för att kunna dra säkra slutsatser. Men resultatet är intressant ändå.

De flesta som svarade är mellan 19 och 25 år (74%) och hade KMH som sitt förstahandsval (89%). Det som lockade var i fallande ordning attraktiva program, Stockholm som studieort, rekommendationer, att de känner andra KMH-studenter, KMH:s lokaler, övningsmöjligheterna och särskilda lärare. De flesta (74%) bestämde sig för KMH något eller några år innan de sökte.

Bland de som svarade har majoriteten högutbildade föräldrar (82%) och en tredjedel (30%) har annat modersmål än svenska. Nästan var fjärde person (23%) uppger att någon av föräldrarna musicerar professionellt.

Som studieort för gymnasiet uppger 29 personer Stockholm, medan 34 av dem läste på annan ort i Sverige. Av de som svarade har 21 utländsk gymnasieexamen. Elva personer avstod från att besvara frågan.

De flesta har spelat länge innan de kom till KMH. 78% uppger att de började före 11 års ålder. Drar vi gränsen vid 14 års ålder blir andelen 95%. Om vi påminner oss att de flesta befinner sig i åldrarna 19-25 år framgår att de har övat på sina instrument i minst tio år innan de påbörjade sina högskolestudier.

Psykologen Anders Ericssons forskning bekräftar att det är vad som krävs. I sina studier av framstående musikstudenter i Berlin konstaterade han att de hade övat i genomsnitt 10.000 timmar fram till sin 20-årsdag. Men mängdträningen i sig räckte inte.

Anders Ericsson såg också att övningen hade varit fokuserad och målinriktad utifrån goda förebilder. De unga musikerna hade utmanat sig själva och ständigt sökt sig utanför sin bekvämlighetszon. Och framförallt hade de fått konstruktiv feedback.

För det är tydligt, menar Ericsson, att det behövs handledning om man ska nå verklig framgång. Man behöver någon som ser ens brister och kan visa hur man tar sig vidare.

Och det är precis vad vi erbjuder på KMH. Här finns skickliga lärare som också är musikaliska förebilder. Vägledda av dem kan studenterna ta sig an de utmaningar en musiker ställs inför och skaffa sig verktyg för den livslånga förkovran som yrket kräver.

Att det ger resultat såg vi i gårdagens finalomgång i Solistpriset, Kungl. Musikaliska Akademiens stora pris för unga musiker. Samtliga finalister har fått handledning vid KMH under hela eller delar av sin studietid.

Det blev en jämn tävlan mellan pianisten Pontus Carron, flöjtisten Laura Michelin och cellisten Kristina Wianarski. Tillsammans med eminenta Sveriges Radios Symfoniorkester och dirigenten Tobias Ringborg framförde de varsin solokonsert och fick jublande tack av publiken.

Till vinnare valde juryn till sist Laura Michelin, som nästan svimmade av glädje. Vi vid KMH är glada och stolta över hennes och de andra finalisternas framgångar. Grattis alla tre och tack alla lärare som har vandrat med dem dit!

Helena Wessman, den 18 januari 2020.