I krisens tid bör tillit och omtanke få råda

Fast vårsolen skiner drar kalla vindar in över vårt land, både bildligt och bokstavligt talat. Coronavirusets härjningar har satt vårt annars så stabila samhälle i gungning. Ord för dagen är oro, krishantering och inställt - men borde också vara tillit och omtanke.

Krishanteringen vid KMH leds av högskoledirektör Peter Liljenstolpe. I nära samspel med de tre akademicheferna och avdelningscheferna inom förvaltningen hanterar han både sådant som uppstår i nuet och det som kan tänkas ske längre fram. Formella beslut av tyngre karaktär fattas av mig som rektor.

Sålunda har jag på krisledningens inrådan beslutat att tillsvidare stänga KMH:s publika verksamhet. Vi genomför varje vecka ett stort antal konserter och konferenser i egen eller annans regi och har normalt ett stort flöde av externa gäster i våra lokaler. För att minska smittspridningen och skydda undervisningen ställer vi in alla konferenser och externa evenemang.

De egna konserterna är en del av undervisningen och fortsätter som vanligt, med skillnaden att enbart intern publik är tillåten. För examenskonserter gör vi ett undantag och låter examinanden bjuda in högst tio externa åhörare. Begränsningen är förstås oerhört tråkig för våra studenter och vi kommer att göra allt för att skapa tillfälle att upprepa konserten inför publik längre fram. Själva examinationen sker dock vid det första tillfället.

Restaurang Oktav håller öppet som vanligt eftersom vi bedömer att antalet externa lunchgäster automatiskt blir färre genom den allmänna försiktighet som råder. Vi möter smittrisken med utökad städning av allmänna utrymmen och daglig spritning av handtag, kontakter och räcken.

Att stänga KMH helt är för närvarande inte aktuellt, utan kommer att ske först på direktiv från regeringen. Skulle vi få ett större influensautbrott bland studenter och lärare kommer jag att besluta om tillfällig stängning för att sanera lokalerna. Vi förbereder oss både för en sådan situation och för det fall direktiv om stängning skulle komma.

Att kunna fortsätta med undervisning och forskning har högsta prioritet, men förstås också att hantera den oro som sprider sig bland KMH:s studenter och lärare. Frågorna är många och det är lätt att börja dra egna slutsatser.

Som rektor manar jag alla att söka fakta och följa experternas råd. Regeringen visar stark tilltro till Folkhälsomyndighetens expertis och har stöd för det hos forskare på olika svenska lärosäten. Jag menar att det inte finns anledning att som lekman gå emot detta.

Många vill se mer drastiska åtgärder som i våra grannländer. Det kan då vara bra att påminna sig att det är många olika värden vi har att skydda. Liv och hälsa, givetvis, och vårdens kapacitet att ta emot de riktigt sjuka. Men också samhällsekonomin, arbetsmarknaden och inte minst de demokratiska grundprinciperna.

Vi ser redan stora varsel inom flera branscher och på musikområdet drabbas både institutioner och enskilda hårt. Många frilansmusiker vittnar om hur konsertbokningar för flera månader framåt försvann på bara några timmar efter regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar. Då vi håller oss hemma minskar publikunderlaget drastiskt och även mindre spelningar ställs in.

Pandemin är ett hot också mot våra demokratiska grundprinciper då vår oro gör det lätt att ropa på kraftfulla åtgärder från politiskt håll. Här gäller det att tänka efter noga. Har vi en gång tummat på de demokratiska fri- och rättigheterna blir det lättare att göra det igen.

Redan att Sveriges regering begränsat mötesfriheten är mycket allvarligt. Att som i andra länder gå ännu längre och stänga biografer, barer och gym och tillåta att polisen går in i privatbostäder vid misstänkt smitta menar jag vore att beträda ett sluttande plan. För att inte tala om ifall vi skulle stänga landets gränser.

Jag önskar att tillit och omtanke istället får råda. Att regeringen grundar alla beslut på experters bedömningar och att vi alla enskilt tar vårt ansvar för att begränsa smittspridningen.

Helena Wessman, den 15 mars 2020