De anställdas kompetens och engagemang bär KMH igenom krisen

Ministern var mycket tydlig: Övergången till distansundervisning inom högre utbildning har varit viktig för att hejda smittspridningen och lärosätena ska göra sitt yttersta för att examinera studenterna i vår.

Det var i tisdags som Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, samlade rektorerna i ett digitalt möte. Själva företeelsen, som för mig var helt ny för bara några veckor sedan, är nu normal. Ett femtiotal personer kopplar upp sig med ljud och bild, någon gör en föredragning och sedan finns utrymme för frågor och diskussion. Inte bara coronasmittan sprider sig exponentiellt, utan också de digitala färdigheterna.

Enligt de rapporter jag får har distansundervisningen vid KMH funnit sin form och håller god kvalitet. Den stora stötestenen är ensembleundervisningen, som är nästintill omöjlig att genomföra digitalt. Tekniken håller inte för att spela tillsammans i realtid. Det har varit tydligt redan vid så enkla försök som att sjunga tillsammans för kollegor som fyller år.

Vilken inverkan bristen på ensemblespel ska få på examinationerna diskuteras livligt och strategierna kommer av nödvändighet att skilja sig mellan musikgenrerna. Mitt budskap är lika klart som ministerns: Vi får ställa in oss på att KMH är stängt terminen ut och måste göra vårt yttersta för att finna godtagbara sätt att examinera. Att vänta till i höst skulle bli ohanterligt.

För de studenter som är inplanerade för examenskonserter är planen att de examineras på annat sätt och erbjuds att genomföra själva konserten vid en senare tidpunkt.

KMH är en kreativ miljö med studenter och anställda som alltid ligger före i tanken. Sålunda väcktes frågan om examinationer nästan direkt då vi kommit igång med distansundervisningen och har för några hunnit växa till en oro medan andra tagit initiativ till olika lösningar.

Jag tycker att det är fantastiskt och blir på ett positivt sätt utmanad i mitt chefskap. Det gäller att vara alert om vi ska kunna hålla samman KMH och undvika att farhågan besannas att de examina som ges i vår skiljer sig åt inom lärosätet och senare kan komma att värderas enligt en annan skala än normalt.

KMH:s tre akademichefer och cheferna inom förvaltningen arbetar skickligt och väl synkroniserat med den operativa ledningen. Jag är trygg med att KMH kommer att ta sig igenom coronakrisen med bevarad kvalitet i undervisning och examinationer och med många nyttiga lärdomar i bagaget. För det borgar den ofantliga kompetensen och det brinnande engagemanget hos våra lärare, förvaltningens personal och cheferna. Varmt tack, alla!

Jag vill i sammanhanget också rikta mig till studenterna, som med tålamod och stort fokus arbetar vidare med sina studier. Uppgivenhet och oro kan ligga nära till hands när tillvaron helt kastas om, så jag vill påminna om den kraft som tagit er till KMH. Det krävs i snitt tio års systematiskt arbete för att nå nivå för högre musikutbildning. Med samma envishet kan ni nu lyfta krisen till något som hjälper er i ert framtida yrkesliv.

Styrelsen för KMH:s studentkår förtjänar stort beröm för sitt ledarskap i vanliga fall och alldeles särskilt i den här situationen. Så snart vi fick det tekniska stödet på plats började styrelsen bygga en struktur för regelbundna möten inom utbildningarna och gemensamt för KMH:s alla studenter. Empati och handlingskraft präglar detta fina arbete.

KMH kommer att klara sig igenom krisen på ett bra sätt, men för det professionella musiklivet är det värre. Samhällets nedsläckning slår hårt och hänsynslöst mot institutioner, företag, föreningar och enskilda musiker, arrangörer och scenarbetare. I sociala medier klingar nödropen starkt och hjärtskärande.

Det handlar om frilansare som inte omfattas av trygghetssystemet och saknar medel till mat och hyra. Om ägare av eventbolag av varierande storlek som fått alla sina uppdrag avbokade och måste säga upp personal, sälja av tillgångar och kanske till och med hyra ut sin privatbostad för att undvika konkurs. Om viktiga liveställen som slår igen på löpande band och stora institutioner som får ekonomin raserad. Pandemin är katastrofal på många vis.

Det underbara är hur musiken och andra konstformer bidrar till vår gemensamma krisbearbetning. Många delar generöst med sig av sitt konstnärskap i digitala kanaler och når verkligen fram. Som förra lördagen då en magisk konsert från Berwaldhallen förlöste min oro och bedrövelse över den globala katastrofen.

Låt oss nu alla se till att det generösa streamandet inte leder till att konstnärernas arbete tas för givet. Kulturlivet är i fritt fall och kraftfulla stödinsatser måste riktas till alla dess delar, inte minst till alla de frilansare som nu står utan försörjning.

Vi går nu in i en påskledighet som inte liknar någon annan. Jag hoppas att alla kan finna glädje och energi, även om umgänget med nära och kära kanske måste begränsas. Ta hand om er, allihop!

Helena Wessman, den 9 april 2020.