KMH öppnar campus för enskild övning

Valborg har passerat och coronakrisen består. I sex veckor har undervisningen vid Kungl. Musikhögskolan bedrivits på distans. Det fungerar överlag väldigt bra, men situationen är givetvis påfrestande för både studenter och medarbetare. För att underlätta för de studenter som inte kan öva någon annanstans öppnar vi nu campus Valhallavägen för enskild övning.

Öppningen av Campus Valhallavägen gäller enbart studenters enskilda övning och sker under mycket strikta former. Beslutet gäller perioden från den 5 maj till terminsslutet den 5 juni. De studenter som vill boka rum måste fylla i en ansvarsförbindelse.

Beslutet att delvis öppna har föregåtts av ingående diskussioner och en hel del vånda för mig som rektor. Situationen är komplex med många motstående aspekter att väga in. Jag har mycket kloka och kompetenta kollegor, men ytterst är ansvaret mitt. Ett åtagande jag bär med ödmjukhet.

KMH har som lärosäte att genom distansundervisning och hemarbete bidra till att smittspridningen i samhället kan fördröjas. Lika viktigt är att upprätthålla undervisning och forskning av god kvalitet och att examinationerna genomförs på ett sådant sätt att studenterna kommer vidare i sina respektive utbildningar.

När vi nu öppnar campus för studenters enskilda övning är det av hänsyn till deras psykiska hälsa. Att inte kunna arbeta fullt ut med sitt instrument skapar stor stress och kan leda till ångest och depression. Samtidigt tar vi med öppnandet en risk för fysisk ohälsa genom smitta hos de studenter som söker sig till campus och de medarbetare som svarar för öppethållandet. Det handlar både om deras närvaro i lokalerna och resorna mellan KMH och bostaden.

Risk för psykisk ohälsa föreligger också för medarbetare inom KMH:s kollegium och förvaltning genom den stress, eller i vissa fall undersysselsättning, som undervisning och kontorsarbete på distans medför. Det gäller såväl de fysiska och tekniska förutsättningarna, som det faktum att vi alla får kompromissa med kvaliteten i den verksamhet vi brinner för.

Den komplexa situationen gör det omöjligt att fatta beslut som ska gälla lång tid, utan allt omprövas fortlöpande. Det som verkade självklart för sex veckor sedan kan ifrågasättas idag och vad som kommer att gälla framöver går inte att förutse. Den extrema ovissheten är påfrestande men är något vi delar med människor världen över. Ingen vet hur länge pandemin kommer att pågå.

Sålunda fortsätter våra diskussioner om hur vi på KMH bör agera med hänsyn till de aspekter jag nämnde ovan - och till de som kommer till efterhand. Distansundervisning kommer att vara av nöden åtminstone till terminsslutet och kanske också i höst. Eller så kan vi återgå till normal verksamhet i augusti, men blir tvungna att stänga igen om en andra pandemivåg drar in över landet senare. Vi försöker förbereda oss för båda scenarierna.

En mycket speciell åtgärd till följd av pandemin är att antagningsproven till ämneslärarutbildningen i musik för första gången kommer att genomföras digitalt. Det delprov som normalt är gemensamt för landets alla musikhögskolor kommer att skilja sig något mellan lärosätena, men kan fortfarande tillgodoräknas. Provperiod på KMH är vecka 21 och drygt 600 personer har anmält sitt deltagande.

Världen går på sparlåga, men en del helt vanliga saker sker ändå. Som att regeringen har utsett åtta externa ledamöter till KMH:s styrelse för kommande treårsperiod. Ny ordförande från den 1 maj är Peter Norman. Han känner KMH väl efter att ha varit styrelseledamot föregående period. Förlängt förordnande får också Mattias Hansson, Elisabet Ljungar, Alfons Karabuda, Linda Portnoff och Fredrik Ullén. Som helt nya ledamöter välkomnar vi Lena Adamson och Birgitta Svendén.

Regeringens nya förordnande innebär att Ingela Lindh och Lena Nordholm lämnar sina uppdrag som ordförande respektive vice ordförande. De har gjort betydande insatser för KMH och varit ett stort stöd för mig personligen. Eftersom deras sista styrelsemöte genomfördes digitalt får den riktiga avtackningen vänta till i höst. Här i bloggen vill jag uttrycka mitt varma tack för ett fint samarbete och en tillönskan om framgång också i kommande uppdrag.

Valborg har passerat och coronakrisen består. Över hela världen lever människor under strikta restriktioner, i många fall i ett slags husarrest. Lycka då att leva i ett land där regeringen valt att lita på att medborgarna själva tar ansvar för att undvika smitta. Många finner tröst i naturen. Jag hörde på radion igår att intresset för fågelskådning har ökat markant. Själv vandrar jag långa sträckor varje dag och gläds över naturens jublande pånyttfödelse som inte låter sig hejdas ens av ett elakt virus.

Helena Wessman, den 4 maj 2020.