KMH öppnar campus för undervisning i höst

Efter två månaders distansundervisning behöver studenterna få träffa sina lärare igen. Därför öppnar vi campus i höst. Regeringen bekräftade idag att så kan ske. Men restriktionerna kvarstår. Vi måste alla ta ansvar för att hindra smittspridning.

Om en vecka avslutar vi den märkligaste terminen i mannaminne. Tidstypiskt nog högtidlighåller vi händelsen med en digitaliserad ceremoni på distans. Samverkansavdelningen filar på form och genomförande. Själv har jag börjat bygga mitt tal till studenterna och KMH:s alla medarbetare.

Mitt tal under årshögtiden kommer att rymma många tack. Under våren har alla gjort ett enastående arbete och fått verksamheten att fungera nästan som vanligt.

Omställningen till distansundervisning har gått väldigt bra. Faktiskt mycket bättre än vad någon kunde drömma om då vi i höstas skrev i verksamhetsplanen för 2020 att vi på allvar skulle utforska digitaliseringens möjligheter. Den 21 mars stängde våra två campus och så bara gjorde vi det, flyttade undervisningen till digitala medier. Stort, stort tack för det kära kollegor!

För studenterna har omständigheterna krävt anpassningar som jag önskar att de sluppit. Även om den digitala undervisningen har fungerat kan den aldrig ersätta livs levande möten med engagerade lärare. Det som sker i rummet när en student öppnar sig för vägledning och kritisk analys kommer aldrig att kunna digitaliseras, hur många ettor och nollor vi än tar till.

Eftersom digital överföring har sina ljudmässiga begränsningar har många studenter inför instrumentallektionerna ombetts mejla inspelningar till sina lärare. Det är krävande på ett annat sätt än att spela upp och sedan pröva sig fram till olika lösningar med läraren i rummet (vilket sannerligen kräver kurage det med).

Att spela in sig själv öppnar självkritikens dörr på vid gavel. Förvisso nyttigt på så vis att man övar sitt lyssnande och tvingas göra egna överväganden inför musicerandets alla mikrodetaljer. Men det finns också en risk att man tappar modet just för att allt blottläggs så skoningslöst. Desto viktigare har det då varit att våra stöttande lärare funnits i andra änden av mejlen. Under lektionerna har de analyserat det inspelande materialet tillsammans med studenterna och gett stärkande vägledning.

Långt ifrån all undervisning handlar om instruktioner på instrumentet enskilt eller i grupp. Ämnesinnehållet för blivande musiker och musiklärare är brett och på schemat för en KMH-student står också rena föreläsningar och inläsning av litteratur, diskuterande seminarier i olika ämnen, handledning kring det självständiga arbetet och verksamhetsförlagd undervisning (praktik på arbetsplatser). I vår har allt utom praktiken skett på distans. Varmt tack alla studenter för att ni tagit er an utmaningarna med sådant mod och uthållighet!

Även om det har gått väldigt bra med distansundervisningen är det helt nödvändigt att öppna campus i höst. Musikutövande bygger på mellanmänskligt utbyte. Vi har därför sedan en tid planerat för att nyttja Folkhälsomyndighetens undantag för vissa praktiska moment i utbildningar och återgå till undervisning på campus från starten av nästa läsår.

Att så kan ske bekräftas av regeringen som idag meddelade att gymnasier, vuxenutbildningar, yrkeshögskolor och högre utbildning kan öppna den 15 juni. De allmänna restriktionerna och rekommendationerna kvarstår dock: Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, att hålla avstånd och stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk samt att tvätta händerna noga och ofta.

Vi på KMH kommer att inleda hösten med introduktioner för nya studenter i vecka 35. Pandemirestriktionerna fordrar speciallösningar som Studieadministrativa avdelningen nu planlägger ihop med KMH:s studentkår.

Läsåret startar formellt veckan därpå, den 31 augusti och vi välkomnar då samtliga studenter till våra två campus Valhallavägen och Edsberg. Helt som vanligt kommer det som sagt inte att bli, men alla kommer att kunna inleda sina studier på ett bra sätt.

Jag hoppas innerligt att vi slipper en andra pandemivåg som tvingar oss att stänga campus igen. Vi kan alla bidra till det genom att upprätthålla ett ansvarsfullt beteende under sommaren. Bara för att solen skiner och det är varmt kan vi inte leva som vanligt. Pandemin pågår med full kraft och den sociala distanseringen måste fortgå.

Medan vi på KMH har klarat omställningarna förhållandevis bra har pandemin drabbat det omgivande musiklivet desto hårdare. Institutioner, eventbolag och arrangörsföreningar lider svåra ekonomiska förluster till följd av inställda konserter och festivaler. Kulturskolor och folkhögskolor som redan satt trångt riskerar att drabbas av ytterligare nedskärningar eller nedläggning när kommuner och regioner ska räta upp ekonomin. Verksamheter som en tid varit hotade – bland andra Göteborg Wind Orchestra – drivs obönhörligt mot nedläggning.

Allra värst är det för musiklivets alla frilansare med enskild firma. Till dem når inga stödpaket och snårig lagstiftning gör att de själva har mycket små möjligheter att förbättra sin situation. Faller deras företag tvingas de i värsta fall i personlig konkurs. Här krävs politisk handling mycket snabbt!

Då vi firar årshögtiden den 5 juni har jag burit rollen som KMH:s rektor i exakt ett år. Det har varit ett omtumlande år med hårt arbete, många nya kontakter och mycket att lära. Samtidigt har det känts som att komma hem.

Kära KMH-kollegorna, studenterna och högskolestyrelsen har varit välkomnande och stöttande. Mina kontakter vid andra lärosäten och inom statsförvaltningen likaså. Och själva arbetsområdet, utbildning inom musik är något som engagerat mig långt innan jag kom till KMH. Jag är mycket glad och stolt över mitt uppdrag.

Efter årshögtiden återstår bara några veckor innan de flesta av oss kan stänga hemmakontoren för en längre ledighet. Efter det ska det bli riktigt skönt att återgå till en nästan helt vanlig vardag på KMH.

Med varma sommarhälsningar

Helena Wessman, den 29 maj 2020.