Glädje att få välkomna studenterna till KMH:s campus

Läsårsstarten stundar och vi gläds åt att kunna välkomna våra studenter till KMH:s två campus, Valhallavägen och Edsbergs slott.

Inte sedan i mars har utbildning bedrivits i våra lokaler och även om distansundervisningen har fungerat förhållandevis bra, är det nu helt nödvändigt att studenterna får möta sina lärare - och lärarna sina studenter. Det är med stor glädje vi välkomnar dem alla till KMH:s två campus, Valhallavägen och Edsbergs slott.

Helt som vanligt kommer det förstås inte att bli. Pandemin fortgår och anpassningar måste göras.

Bland annat handlar det om att skapa utrymme för social distansering. Minst två meters avstånd gäller också på KMH. Därför har vi möblerat om i undervisningsrummen och minskat antalet personer som får vistas där samtidigt. Det ställer särskilda krav på schemaläggningen, vilket kan betyda både att dagarna förlängs och att viss undervisning fortsatt får ske på distans.

Sång och blåsinstrument ställer särskilt höga krav på anpassning och vi kommer bland annat att tillhandahålla plexiglasskärmar att ställa mellan deltagarna. Konsertverksamheten begränsas av förbudet mot sammankomster med fler än 50 deltagare, men viss publik kommer vi att kunna ta emot. Konserter som ingår i poänggivande kurs prioriteras.

Vi skapar särlösningar för individer i riskgrupper och de som kan arbeta hemifrån ska göra det i möjligaste mån. Detta gäller särskilt administrativ personal. Studie- och arbetsresor avråder vi från. Restaurang Oktav öppnar i begränsad omfattning för allmänheten den 31 augusti, men i biblioteket kan vi enbart ta emot studenter och anställda.

Säkerhetsarrangemangen kan tyckas begränsande, men det är helt avgörande att vi alla tar ansvar för att hindra vidare smittspridning. Sätter pandemin ny fart finns risk att vi måste stänga våra campus igen. Jag vädjar därför till studenter och medarbetare att ta rekommendationerna om avstånd, handhygien och annat på stort allvar. Vi får se till att vänligt påminna varandra om att backa undan då det behövs.

Också det professionella kulturlivet öppnar nu upp så gott det går. Det handlar förstås om tillställningar med liten publik på plats. Samt kommer att videostreamas parallellt, för annat får vi vara extra påpassliga då biljetterna släpps.

Förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer slår hårt mot kulturlivet och begränsningarnas rimlighet har debatterats flitigt de senaste veckorna. Jämförelser görs med restauranger och köpcentra där betydligt fler kan vistas så länge social distans kan upprätthållas.

Jag sällar mig till kritikerna och menar att reglernas tillämpning måste kunna anpassas efter varje kulturlokals förutsättningar. Det är mycket viktigt att det offentliga kulturlivet kan komma igång med kulturupplevelser där publik och de som framträder möts i samma rum.

Sedan förbudet mot folksamlingar infördes, har det nätburna kulturutbudet ökat kraftigt. Institutioners och utövares snabba omställning har med rätta hyllats av politiker och allmänhet, men vi får inte tro att det streamade utbudet kan ersätta konserter och föreställningar i "verkliga livet".

Hur väl vi än utvecklar tekniken kan digitala överföringar aldrig förmedla allt som sker i ett rum. Toner, ord, ansiktsuttryck och stämningslägen kan vi uppfatta, men inte den tysta kommunikationen kropp till kropp; det själarnas samförstånd som ger magi åt levande kulturupplevelser och som är en så viktig del av mänsklig samlevnad.

Gemensamma upplevelser som går på djupet är viktiga för vår ömsesidiga förståelse och empati och därmed för det demokratiska samhällets fortbestånd.

Allt hänger samman och varje organism i kulturens ekosystem är betydelsefull för helheten. Ideella kulturföreningar, enskilda arrangörer, skattefinansierade institutioner och produktionsbolag av olika storlek. Anställda kulturarbetare och alla som frilansar inom kulturlivets många yrkeskategorier. Allt hänger samman och alla delar av ekosystemet har drabbats mycket hårt under pandemin.

Samhället behöver ett levande kulturliv och det är därför viktigt med stora och snabba åtgärder till stöd för kulturlivets alla aktörer. Låt oss se politisk handlingskraft också gällande denna sektor.

Helena Wessman, den 17 augusti 2020.