Högkvalitativ utbildning och framgångsrik forskning även under pandemin

Smittspridningen är värre än någonsin, men möjligtvis kan restriktionerna börja avvecklas om ett par veckor. En viss optimism kunde anas hos regeringen och Folkhälsomyndigheten vid den senaste pressträffen. Det vore helt fantastiskt om de fick rätt.

Två års pandemirestriktioner har förstås satt djupa spår. På KMH märks en trötthet hos medarbetare som jobbat hårt för att anpassa verksamheten till ständigt nya förutsättningar. För många studenter har i stort sett hela studietiden påverkats. Glädjande nog vittnar flertalet om att det ändå har fungerat bra. Våra utbildningar har hållit hög kvalitet också under pandemin.

Forskningen har fortgått med oförminskad styrka. Antalet refereegranskade publikationer har legat stadigt efter en remarkabel ökning under åren 2017-2019. Flera nya projekt har beviljats extern finansiering.

Vårt utvecklingsarbete har inte på något vis stannat av. Tvärtom har vi under pandemin hunnit med såväl en strategiprocess och verksamhetsplanering inom nya ramar, som två granskningar av UKÄ och slutrevidering av flera utbildningsprogram. Vi har fortsatt etableringen av KMH:s nya organisation och utvecklat rutiner och arbetsflöden.

Utbildning och forskning har till största delen skett på våra två campus. Våren 2020 höll vi stängt en lång period, men efter det har åtminstone den klingande undervisningen skett på plats. Under några månader i höstas var allt nästan som vanligt.

Mötesverksamheten har för evigt fått en digital prägel. Inte många möten har jag hållit med samtliga deltagare fysiskt på plats. Just nu sker allt digitalt. Under den "vanliga" perioden i höstas blev det många hybridmöten, alltså att några satt fysiskt i samma rum och andra var med digitalt. Jag har vant mig och tycker att det fungerar bra, men oj så fantastiskt det har varit de gånger vi faktiskt har träffats allihop på riktigt.

Det är roligt att skriva om allt som har gått bra, men som jag nämnde inledningsvis har den psykosociala hälsan fått sig en törn. Många studenter har tagit studieuppehåll, andra jobbar vidare men tyngs av tvivel. Medarbetare inom kollegiet och förvaltningen signalerar risk för utmattning till följd av allt extraarbete och lärare vars frilansverksamhet i flera omgångar har ramponerats av restriktionerna vittnar om uppgivenhet och förtvivlan.

Också inom KMH grasserar omikron. Om vi genom stor försiktighet tidigare undkommit stora smittoutbrott är vi nu lika drabbade som samhället i övrigt. Jag hoppas innerligt att den nya virusmutationen ska vara så mild som många forskare tror, så att vi undkommer allvarliga sjukdomsfall inom KMH-kretsen.

Må det nu bli som regeringen och Folkhälsomyndigheten med stor försiktighet förutspår, att smittspridningen kulminerar de närmaste veckorna och sedan klingar av. Den dag Världshälsoorganisationen WHO blåser av pandemin är värd att fira.

Helena Wessman, den 28 januari 2022