Att lyfta fram musik som ett verktyg för förståelse av vår värld är en stor och viktig uppgift

Helgmorgon och tid att omsorgsfullt läsa morgontidningarna. Nyheter, analyser och debattinlägg kretsar huvudsakligen kring kriget i Ukraina. Utöver vrede och sorg över den olagliga och opåkallade ryska invasionen och hur den drabbar miljontals oskyldiga ukrainare, uppfylls jag av högtidlig vördnad inför "det fria ordet". Något som är lätt att ta för givet, men vars bräcklighet satts i blixtbelysning genom den nya lag som ytterligare minskat den redan begränsade yttrandefriheten i Ryssland.

En artikel av författaren Sofi Oksanen (DN 12/3 -22) belyser logiken bakom den ryska invasionen och det inhemska stödet för den, byggd på systematisk nyhets- och historieförvanskning under lång tid. "I Sovjetunionen säkerställde skolundervisningen att generation efter generation fostrades att uppfatta sitt lands aggressioner och ockupationer som berättigade" skriver hon och fortsätter: "På 1990-talet blev undervisningen flerstämmig för ett ögonblick, men under Putins era återbördades den till den fosterländska fållan och historiepolitiken stramades åt."

Oksanen menar att det därmed är logiskt att många ryska medborgare litar på Putins påståenden om en militär operation för att befria Ukraina. Västerländska medier anlägger moteld genom att publicera kritisk och flerstämmig journalistik på ryska. Att även svenska medier bidrar och erbjuder journalistik av högsta kvalitet gör mig stolt.

Vi har nu alla en viktig uppgift i att visa vårt avståndstagande från det ryska agerandet och vårt stöd för Ukraina och de flyktingar som söker sig till Sverige. Det handlar både om markeringar av olika slag och om ekonomiska bidrag och handfasta insatser.

KMH har inga samarbeten i Ryssland eller Belarus, men stöder fullt ut regeringens påbud att klippa banden med alla institutioner med koppling till dessa statsmakter, trots det ingrepp i den akademiska friheten det innebär.

Inom musiklivet tas många initiativ för att stödja Ukraina. Symfoniorkestrar, körer, ensembler och enskilda musiker framför ukrainsk musik och lägger ut inspelningar av detta i sociala medier. Stödkonserter planeras och pengar samlas in. Många av KMH:s lärare och studenter är engagerade och som lärosäte uppmanar vi konsertpubliken att skänka pengar till flyktinghjälp. Vi undersöker också möjligheten att ta emot ukrainska musikstudenter inom det öppna utbytessystemet.

Vid Riksting för västerländsk konstmusik, som genomförs på KMH den 22 mars, diskuteras frågan om musiklivets bojkott av ryska utövare och grupper och hur vi ska förhålla oss till att sanktionerna riskerar att också drabba oppositionella. I samtalet medverkar bland andra Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska Institutet.

Riksting för västerländsk konstmusik är en samlingspunkt för konstmusikens alla aktörer och en plattform för att diskutera och stärka konstmusikens plats i samhället. Initiativet föddes ur en frustration över konstmusikens och andra "icke-kommersiella" musikformers marginalisering i media. Det första Rikstinget genomfördes 2016 och har sedan starten anordnats i nära samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien och branschorganisationen Svensk Scenkonst.

Tema för årets Riksting för västerländsk konstmusik är hur vi kan säkra att Sverige har ett rikt musikliv även framgent. Har det svenska musikundret någon framtid, frågar vi oss.

Intressanta och kunniga gäster kommer att tala om satsningen Organister i framkant, det nationella programmet Sjungande barn, utbildning av stråkmusiker i Norden samt om Kulturrådets uppdrag för blåsmusiken. Vi lyfter frågan om musiklivets sanktioner mot ryska tonkonstnärer och avslutar med ett utbildningspolitiskt samtal om det svenska musikundrets framtid. Och så ger vi publiken gott om tid att utbyta erfarenheter under tid för registrering, lunch och fikapaus.

Följ länken för att se hela programmet och anmäla dig. Deltagande är kostnadsfritt och alla är välkomna. Vi hoppas på en brokig samling av professionella aktörer, föreningsaktiva, journalister och politiker. Den som inte har möjlighet att komma till Stockholm kan följa Rikstinget på nätet. Programmet filmas också av UR för senare sändning.

De frågor KMH driver kan tyckas små i relation till de dramatiska och fruktansvärda händelserna runt omkring oss. Men att på olika vis lyfta fram musik som ett verktyg för förståelse av vår värld, som ett sätt att uttrycka sorg och smärta och som ett verktyg för tröst och läkedom, är en stor och viktig uppgift. Att på KMH få se och höra musik från våra studenter och lärare från olika genreområden och från stora delar av världen ger hopp om framtiden.

Även om vi i Sverige kan leva som vanligt påverkar kriget vår vardag och många känner stark oro, vrede och sorg. Låt oss komma ihåg att i denna svåra situation inte låta vår frustration drabba vårt sätt att bemöta varandra. Att vårda ett öppet diskussionsklimat är att värna yttrandefriheten, inom vars ramar ryms också åsikter man själv starkt tar avstånd från. Låt oss alltid behandla varandra med kärlek och respekt och vårda hoppet om fred mellan människor.

Helena Wessman, den 13 mars 2022