Utbildning och kompetensförsörjning i fokus på årets Riksting

Även om nästan alla musik hänger samman är det viktigt att emellanåt tala specifikt om en enskild genre. Det sker den 21 mars då Riksting för västerländsk konstmusik genomförs på KMH. Såväl musiklivets musiklivets aktörer, som allmänheten är välkomna att delta.

Utbildningsutbudet vid KMH täcker in över tusen års musikaliska uttryck, från den tidigaste kyrkomusiken till dagens musiktrender. För att göra den musikaliska mångfalden hanterlig är det brukligt att dela in musiken i genrer - exempelvis jazz, pop, rock, folkmusik och klassisk musik - men tydliga avgränsningar är svåra att göra eftersom det inom varje genre ryms otaliga varianter och stilar som ibland flyter ihop över genregränserna.

Likväl är det viktigt att emellanåt tala specifikt om en enskild genre. Därför kallar Kungl. Musikhögskolan, Kungl. Musikaliska Akademien och Svensk Scenkonst kallar till Riksting för västerländsk konstmusik. Rikstingets upphov är upplevelsen av den klassiska musikens marginalisering. Trots att konstformen har en stor publik och skickliga musiker som är verksamma över hela världen, är den allmänna kännedomen idag begränsad. Det vill vi ändra på.

Riksting för västerländsk konstmusik genomförs på KMH den 21 mars och är öppet för alla med intresse för musiken och dess plats i samhället. Deltagande är kostnadsfritt. Den som inte kan komma till Stockholm kan följa Rikstinget digitalt, direkt eller i efterhand. Anmälan för deltagande är öppen till och med den 14 mars.

Årets tema är utbildning och det professionella musiklivets kompetensförsörjning. Vi kommer att tala om musikundervisningen i grundskolan och på gymnasiet, om spetsutbildningar i musik och om högre musikutbildning. Det blir också ett politiskt samtal kring hela utbildningskedjan

I den första programpunkten får vi lyssna till företrädare för professionella orkesterinstitutioner och ledare och en student från högre musikutbildning. Arbetsgivare har under lång tid uttryckt oro för kompetensförsörjningen inom det svenska musiklivet. I en nyligen genomförd enkätundersökning riktad till musikorganisationer inom Svensk Scenkonst synliggörs problem med svenskutbildade musikers minskade konkurrenskraft inom framförallt västerländsk konstmusik. Få av de svarande anser att högre musikutbildning i Sverige håller internationellt sett hög kvalitet.

Medverkande i detta samtal är Hans Hellsten, rektor Musikhögskolan i Malmö, Erik Lanninger, programansvarig musikerutbildningar klassisk musik vid KMH, Anders Linder, orkesterchef Kungliga Filharmonikerna, Elisabeth Ljungar, Musikchef Scenkonst Västernorrland samt Kajsa Nilsson, flöjtist och tidigare ordförande Kungl. Musikhögskolans studentkår. Samtalet modereras av Petra Kloo, VD & Konserthuschef Vara Konserthus

Musikens utbildningskedja är komplex. För den ungdom som vill satsa på sitt musicerande och kanske ha musiken som yrke finns olika spetsutbildningar att söka sig till. Under vilka förutsättningar verkar spetsutbildningarna idag? Hur kan de samverka för att underlätta studiegången för unga musiker? Hur ser kopplingen till högre musikutbildning ut?

I ett samtal mellan företrädare för spetsutbildningar från olika delar av landet får vi lyssna till Petronella Brehm, rektor Musikkonservatoriet i Falun, Ulrich Katz, direktör och konstnärlig pedagogisk ledare Nationellt Centrum för musiktalanger, Kicki Rosén Bejstam, körledare Brunnsbo Musikklasser i Göteborg samt David Swärd, förstelärare på det estetiska programmet vid De Geergymnasiet i Norrköping. Moderator är Birgitta Svendén, ordförande Svensk Scenkonst, tidigare VD och konstnärlig chef Kungl. Operan i Stockholm.

Efter lunch får vi del av erfarenheter från Finland. Den finländska musikutbildningen är en internationellt mycket välrenommerad, men efter decennier med strukturella förändringar och besparingar saknas en hållbar central samordning. För att komma till rätta med det har 1.500 professionella musikutbildare arbetat fram Vision 2030 för den nationella musikutbildningen. Kan vi åstadkomma något liknande i Sverige? Medverkande i denna programpunkt är Annika Mylläri, områdeschef för musikutbildning på yrkeshögskolan Centria i Helsingfors och Ingrid Skare, tf enhetschef Kulturskolecentrum vid Kulturrådet.

Bristerna i musikens utbildningskedja är så många och så omfattade att det professionella musiklivets kompetensförsörjning – och därmed det svenska musikundret – är satt under press. För att stärka utbildningskedjan krävs ökad samverkan inom musiklivet, men också politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. I ett panelsamtal med utbildnings- och kulturpolitiker ur Sveriges Riksdag och regeringens utredare av Kultursamverkansmodellen diskuteras vilka politiska reformer som krävs för att säkra det svenska musikundret.

I denna panel medverkar bland andra Amanda Lind, MP, ordförande kulturutskottet, Linus Sköld, S, ledamot utbildningsutskottet och Alexander Christiansson, SD, ledamot kulturutskottet tillsammans med Mats Svegfors, regeringens utredare av Kultursamverkansmodellen. Moderator är Johannes Hylander från New Republic.

Rikstingets avslutande av del behandlar musikundervisningen i grundskolan och på gymnasiet.

Sedan 2011 är musik och andra estetiska ämnen inte längre obligatoriska i gymnasiets nationella program och de ger heller inte meritpoäng. I grundskolan har läroplanens utveckling över tid varit missgynnsam för musiken som kunskapsämne. Nu föreslår regeringen ytterligare förändringar som skulle påverka musikämnet negativt.

Annika Falthin, lektor i musikpedagogik vid KMH redogör för historik och dagsläge, aktuell forskning och de största utmaningarna för musikundervisningen i grundskolan och gymnasiet. Det följs av ett samtal kring regeringens arbete med skolfrågor och hur man ser på musiken som kunskapsämne i grundskolan och på gymnasiet. Medverkande i detta samtal meddelas inom kort.

Vi förväntar oss spännande och givande samtal under Rikstinget och hoppas på en så bred uppslutning att publikenfyller KMH:s stora konsertsal, Kungsalen. Anmälan kan göras via denna länk Öppnas i nytt fönster.. Varmt välkommen!

Helena Wessman, den 6 mars 2023