Positiva nyheter gällande Edsberg och Ridhuset, men underfinansieringen kvarstår

Vi skriver den 3 juli 2023 och på KMH har de flesta gått på semester. Några funktioner inom förvaltningen kommer att vara bemannade hela sommaren och många av våra lärare och studenter kommer att konsertera och undervisa eller studera på mästarkurser världen runt, men på KMH:s två campus är det lugnt.

Terminsslutet blev dramatiskt till följd av de besparingar vi tvingas göra inom verksamheten. Särskilt starka reaktioner väckte nedskärningarna inom kammarmusikutbildningen på Edsberg. Till all lycka kan vi nu meddela att dessa kan skjutas på framtiden. Genom en lärares initiativ har vi fått en privat donation specifikt för Edsberg för läsåret 2023/2024 motsvarande det belopp vi måste spara in, 500.000 kr. Det är vi mycket tacksamma för!

Det är också glädjande att kunna meddela att Ridhuset vid KMH kommer att hyras av Livgardets dragonmusikkår från och med den 1 september. Till att börja med sträcker sig hyresperioden i tre månader, men båda parter har förhoppning om att förlänga samarbetet. Vi ser fram emot att på olika sätt kunna berika varandras verksamheter.

Livgardets dragonmusikkår är en av Försvarsmaktens tre professionella orkestrar och består av 30 heltidsanställda musiker. Ridhuset färdigställdes 2022 efter en omfattande renovering och har sedan dess stått tomt, då KMH:s ekonomi varit för ansträngd för att ta det i bruk för egen del.

De positiva nyheterna till trots kvarstår det faktum att KMH:s verksamhet är underfinansierad och att vi därför får allt svårare att leva upp till regeringens mål att "utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet". Att det krävs en privat donation för att bibehålla undervisningsnivån på Edsberg är talande.

Som jag skrivit tidigare motsvarar ersättningsbeloppet för utbildningsområdet musik på intet sätt behoven inom högre musikutbildning. Graden av underfinansiering illustreras tydligt vid en jämförelse med andra konstnärliga utbildningsområden, där musik ersätts med 233 tusen kronor (tkr), medan dans ersätts med 359 tkr, teater med 493 tkr och opera med 544 tkr. Det är obegripligt att musik värderas så mycket lägre än andra konstformer.

Också KMH:s basanslag för forskning är anmärkningsvärt lågt, med en tilldelning motsvarande cirka tio procent av lärosätets totala omsättning. Hos andra lärosäten av liknande storlek motsvarar basanslaget cirka 20 procent av den totala omsättningen. Vi har en liten, men mycket produktiv forskningsmiljö med skickliga forskare som framgångsrikt hämtar hem externa anslag. Men om vi ska kunna växa och inom rimlig tid ansöka om examenstillstånd på forskarnivå krävs ett substansiell ökning av basanslaget.

Det är således hög tid att staten tar sitt ansvar och stärker finansieringen av högre musikutbildning och tilldelar KMH ett större basanslag för forskning!

Förra veckan blev det officiellt att jag kommer att lämna KMH för att bli länsmusikchef för den regionala stiftelsen GotlandsMusiken. Förutsatt att regeringen beviljar entledigande tillträder jag mitt nya uppdrag den 1 november. KMH:s styrelse kommer att inleda rekryteringen av ny rektor i höst, men kommer redan denna vecka att föreslå regeringen att utse prorektor Johannes Landgren till tillförordnad rektor från den dag jag lämnar.

Jag är stolt över mitt uppdrag som rektor och trivs mycket bra på KMH med alla fantastiska medarbetare och engagerade studenter. Min avsikt har hela tiden varit att stanna uppdragsperioden ut, till juni 2025, men detta var en möjlighet jag inte ville missa — att åta mig ännu ett spännande uppdrag och att dessutom kunna bli bofast på min barndoms ö.

Som länsmusikchef blir det min uppgift att tillsammans med GotlandsMusikens medarbetare och andra aktörer vidareutveckla Gotlands musikliv utifrån ö-samhällets unika förutsättningar. Den avgränsade ytan utgör bas för bred samverkan internt på ön. Samtidigt öppnar det strategiskt viktiga läget mitt i Östersjön för täta utbyten med andra östersjöländer och för EU-projekt av olika slag. Och givetvis, för fortsatta samarbeten med musikorganisationer på det svenska fastlandet.

Den som följt min yrkesbana har noterat en förhållandevis stor rörlighet. Jag är nyfiken och drivs av viljan att hela tiden lära nytt och att därigenom få ökad förståelse för de övergripande sambanden. Organisationsutveckling och att möta människor och stärka samspelet dem emellan är för mig en nästan lika stor passion som musiken i sig. Mitt engagemang för utbildningsfrågor kommer jag alltid att bära med dig.

Denna min nyfikenhet har sedan 2007 fört mig från Västmanlandsmusiken till Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Göteborgs Symfoniker, Sveriges Radio Berwaldhallen med Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungl. Musikhögskolan och nu GotlandsMusiken. Jag har som alla chefer arbetat mycket hårt, men är ödmjukt tacksam för de möjligheter jag fått och för alla de människor som delat sin kunskap och sina erfarenheter med mig.

Ännu återstår en tid som rektor för KMH och jag kommer att göra mitt yttersta för att den ska bli lustfylld och produktiv. Nu tar jag några veckors semester och ser fram emot att träffa alla på KMH i augusti igen.

Helena Wessman, den 3 juli 2023.