Lektor i orkesterdirigering, dnr 22/705

Henrik Schaefer anställs lektor i orkesterdirigering vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Anställningen är tidsbegränsad under tre år med omfattning 40%, dnr 22/705.

Beslutet anslogs 2023-05-23 – 2023-06-13

Överklagan

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan men skicka det till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, eller e-post registrator@kmh.se. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Kungl. Musikhögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på Kungl. Musikhögskolans anslagstavlor, annars kan Överklagandenämnden besluta att överklagandet ska avvisas.

Kungl. Musikhögskolan sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning.

Relaterad kontakt