Utbildningshandläggare, dnr 24/277

Karin Finnmark anställs som utbildningshandläggare till avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd. Anställningen är ett vikariat. Dnr 24/277.

Beslutet anslogs 1 juli 2024 och kan överklagas senast 22 juli 2024.

Överklagan

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan men skicka det till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, eller e-post registrator@kmh.se. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Kungl. Musikhögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på Kungl. Musikhögskolans anslagstavlor, annars kan Överklagandenämnden besluta att överklagandet ska avvisas.

Kungl. Musikhögskolan sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning.

Relaterad kontakt