Student dirigerar en kör i Kungasalen

Dirigering

Utbildningarna i kör- respektive orkesterdirigering ger möjlighet till regelbundet arbete med vokala/instrumentala ensembler.

Ämnet dirigering behandlar de tekniska och kommunikativa aspekterna av att leda orkestrar, körer och mindre ensembler. Det sker utifrån partituranalys, instrumentkännedom, intonation samt med gehörs- och rytmikövningar. Repertoar från olika epoker varvas med samarbeten med KMH:s kompositionsstudenter och deras lärare. Ytterligare komplement är satslära, kontrapunkt, gehör, instrumentation, partiturspel och storbandsdirigering.

Studier i dirigering eller ensembleledning förekommer både i de särskilda dirigeringsprogrammen på kandidat- och masternivå och som ett viktigt inslag i kyrkomusiker- och ämneslärarprogrammen.

Dirigentstudenternas övningsensembler

KMH Jazz Orchestra 2015. Foto: Mira Åkerman.

KMH Vokalensemble

KMH Vokalensemble är KMH:s mest kvalificerade övningsensemble och tjänar som instrument för i första hand dirigeringsstudenter på masternivå. Den består av mellan 8 och 16 sångare, allt efter behov. Sångarna är arvoderade och de flesta sjunger även i andra elitensembler såsom Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör. 

KMH Instrumentalensemble

KMH Instrumentalensemble består av arvoderade KMH-studenter från övriga utbildningsprogram. Ensemblens varierar i storlek från ca 10-12 musiker (oftast) och upp till ett maximum av 25-30 musiker vid några särskilda tillfällen, t.ex. en examenskonsert.

Studenterna kan också vid vissa tillfällen erbjudas att leda KMH Kammarkör och KMH Symfoniorkester.

Lärare i dirigering

Bland KMH:s lärare i dirigering finns

  • B. Tommy Andersson – professor i orkesterdirigering
  • Katarina Andreasson – adjungerad professor i musikalisk gestaltning
  • Glenn Mossop – lektor i orkesterdirigering
  • Mats Janhagen – lektor
  • Fredrik Malmberg – professor i kördirigering
  • Mats Nilsson – professor i kördirigering
  • Cecilia Rydinger – professor i orkesterdirigering

och ett antal timavlönade lärare.

Kontaktpersoner

Festivalen ljudOljud

Logotyp för festivalen ljudOljud

ljudOljud är KMH-studenternas festival för ny konstmusik. Den innebär också ett tillfälle att ta del av dirigeringsstudenternas examensproduktioner, oftast på masternivå och ofta just i ny musik av KMH:s kompositionsstudenter.