Utbildningar inom dirigering

Samtliga program och fristående kurser inom dirigering.

Kandidatprogram

  1. Dirigering – kör Var med och led en av Sveriges största rörelser – körsång. Det här är Sveriges enda kandidatutbildning i dirigering med inriktning kör. Utbildningen ger dig en gedigen grund att verka i det nationella och internationella musiklivet...

  2. Dirigering – orkester Landets enda kandidatprogram i dirigering med inriktning orkester finns på KMH. Utbildningen erbjuder såväl praktiskt arbete med ensembler och orkestrar samt gedigna kunskaper i satslära, formlära och instrumentation. Därtill...

Masterprogram

  1. Dirigering – kör Masterprogrammet i dirigering med inriktning kör vänder sig till dig som vill utveckla din tekniska skicklighet och konstnärliga integritet som kördirigent i en mycket stimulerande studiemiljö. Masterprogrammet i dirigering ges med...

  2. Dirigering – orkester Masterprogrammet i dirigering med inriktning orkester vänder sig till dig som vill utveckla din tekniska skicklighet och konstnärliga integritet som orkesterdirigent i en mycket stimulerande studiemiljö. Masterprogrammet i...

Fristående kurser

  1. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

  2. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

  3. Grundläggande orkesterdirigering Kursen vänder sig till dig som är verksam som musiker eller musiklärare och vill lära dig grunderna i dirigering av ensembler och orkestrar. Du har själv spelat i olika ensembler och orkestrar men vill nu ta steget...

  4. Hållbart yrkesliv inom musik Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld? I den här kursen får du möjlighet att reflektera kring dina egna...

  5. Körmetodik 1 Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina färdigheter i körledning. Intresset för körsång och behovet av välutbildade körledare är stort i landet – 600 000 sjunger i kör bara i Sverige. Det är en av våra största folkrörelser och...

  6. Körmetodik 2 Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta utveckla dina kunskaper och färdigheter i körledning. Behörighet Det förutsätts att du har en egen kör att arbeta med och minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet musik innefattande...