Foto: Mira Åkerman. Celso Paco och Emilia Amper. Alumner

Foto: Mira Åkerman. Celso Paco och Emilia Amper har båda studerat vid KMH. Emilia är numera lärare på Institutionen för folkmusik.

Folkmusik

Folkmusik betyder ofta musik med rötter i både landsbygdens och städernas muntliga traditioner: dansmusik, vallåtar, arbetsvisor, lokala varianter av koraler med mera. Men folkmusik är på KMH experimentellt och gränsöverskridande nyskapande, där lokala folkliga traditioner samverkar med uttryck och tekniker från andra kulturer.

Lärare i folkmusik

KMH:s lärare i folkmusik är också framstående artister på den svenska folkmusikscenen, däribland:

  • Professor Sven Ahlbäck – svensk folkmusik
  • Professor Susanne Rosenberg – sång
  • Arne Forsén – piano
  • Ellika Frisell – violin
  • Mikael Marin – viola med inriktning svensk folkmusik
  • Maria Misgeld – sång
  • Olof Misgeld – musikteori
  • Leif Ottosson – musikteori
  • Sofia Sandén – sång

och ett stort antal timavlönade lärare.

Kontaktpersoner

Utbildningar inom folkmusik

Se film: Från konsert med KMH:s folkmusiklärare

Folkmusikevenemang och festivalen LÅT!

Folkmusikstudenterna och deras lärare framträder i många former. Förutom den årligt återkommande festivalen LÅT! och den traditionella julkonserten anordnas studenternas examenskonserter och ett antal projektkonserter av olika karaktär. Botanisera bland aktuella folkmusikevenemang Länk till annan webbplats. i vår konsert- och evenemangskalender!

KMH FOLK

I denna stora ensemble får studentera utforska och experimentera med ensemblespel inom folkmusik. KMH FOLK framträder både på KMH och på ett antal scener runt om i landet. Det är inte en orkester. Det är inte ett storband. Det är inte ett spelmanslag. Det är KMH FOLK.

KMH FOLK 2011. Foto: Stefan Nilsson.

Folkmusik och konstmusik från andra kulturer

Det finns ett ökande intresse för musik med rötter utanför de västerländska musiktraditionerna, och arbetsmöjligheterna inom detta område vidgas. Många framstående musiker med hemvist i andra kulturers musik bor idag i Sverige och bidrar med nya influenser i musiklivet och därmed till det ökande intresset. De nya musikscenerna skapar också många tillfällen till samarbete mellan musiker från olika kulturer.

Därför erbjuder KMH individuellt utformad utbildning som kan innebära såväl fördjupning i din egen musiktradition som breddning mot västerländska musiktraditioner.