New Sound Made 2022

New Sound Made

New Sound Made är en av Sveriges största jazzfestivaler. Studenterna vid Kungl. Musikhögskolan står för både produktion och musik. Hör framtidens stjärnor leverera Stockholms mest originella jazzfestival!

Sedan 2005 har KMH:s jazzstudenter fyllt scenerna med helt nya toner och ljud. Gemensamt för akterna är förkärleken till improvisation och innovation.