Foto: Mira Åkerman. Detalj av valthorn

Foto: Mira Åkerman

Klassisk musik

Klassisk musik är västerländsk konstmusik komponerad för symfoniorkesterns alla instrument men också för kör, sång, piano, orgel, harpa, klassisk gitarr med mera. Det är musik som spelas av symfoniorkestrar och i operahus, av mindre orkestrar, kammarensembler och solister.

Klassisk musik innefattar även kyrkomusik och tidig musik. Här ingår också en hel del nyskapad musik i gränslandet mellan komposition och improvisation, ofta i samverkan med elektronik eller med andra musikgenrer.

Kyrkomusik

KMH har utbildat kyrkomusiker i snart 200 år. I centrum står här utbildning i orgel- och vokalämnena som kompletteras med orgelvård, orgelmetodik, liturgik samt liturgisk sång och dirigering. Förutom egna instrument har institutionen tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor.

Tidig musik

Här behandlas den klassiska repertoaren från medeltid till och med tidig romantik med utgångspunkt i relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker.

Utbildningar på Edsberg

Edsbergs slott. CC-BY-SA: Holger Ellgaard 

På Edsbergs slott i Sollentuna bedrivs undervisning i violin, viola, violoncell, piano samt kammarmusik på hög internationell nivå.

Utbildningarna vid Edsbergs slott syftar till att ge ett brett kulturellt perspektiv på musik genom ett nära samarbete mellan teoretiska och instrumentala studier. Inom kammarmusiken koncentreras undervisningen terminsvis kring speciella teman som kan vara knutna till en epok, ett geografiskt område eller enskilda tonsättare.

Lärare i klassisk musik

KMH:s lärare i klassisk musik är även framstående aktiva musiker vid t.ex. orkesterinstitutioner och som frilansare. Bland dem finner vi professorerna

 • Stefan Bojsten – piano
 • Anders Kilström – piano
 • Mats Widlund – piano
 • Petteri Salomaa – sång
 • Per Lundberg – instudering
 • Katarina Ström-Harg – instudering
 • Georg Öqvist – instudering
 • Johannes Landgren – orgel (gästprofessor)
 • Stefan Therstam – orgel
 • Henryk Kowalski – violin
 • Joakim Svenheden – violin
 • Ola Karlsson – cello
 • Thorleif Thedéen – cello
 • Tobias Carron – flöjt
 • Hermann Stefansson – klarinett
 • Christer Johnsson – saxofon
 • Dan Laurin – blockflöjt

därtill ett stort antal lektorer, adjunkter och timavlönade lärare.

Alla anställda vid Institutionen för klassisk musiklänk till annan webbplats

Kammarmusik

Vinjett för kammarmusikfestivalen Kom&Hör 2015

Vinjett för kammarmusikfestivalen Kom&Hör 2015

Kammarmusik är den klassiska repertoarens ensemblemusik: vanligtvis två till åtta musiker i en nära sammansvetsad musikalisk enhet som kommunicerar med tonsättarens intentioner, med sig själva och med publiken. KMH:s studenter spelar kammarmusik hela läsåret, men presenterar under vårterminen en samlad kraftmätning i festivalen ClassicAlive [?], tidigare KoM&Hör.

Ensembler inom klassisk musik

KMH:s studenter i klassisk musik framträder i många olika konstellationer. En del av dem är de återkommande fasta ensemblerna KMH Symfoniorkester, KMH Stråkorkester, KMH Blåsorkester, KMH Stora Brass och KMH Kammarkör.