Foto: Mira Åkerman. Detalj av valthorn

Foto: Mira Åkerman

Klassisk musik

Klassisk musik är västerländsk konstmusik komponerad för symfoniorkesterns alla instrument, men också för kör, sång, piano, orgel, harpa, klassisk gitarr med mera. Det är musik som spelas av symfoniorkestrar och i operahus, av mindre orkestrar, kammarensembler och solister.

Klassisk musik innefattar även kyrkomusik och tidig musik. Här ingår också en hel del nyskapad musik i gränslandet mellan komposition och improvisation, ofta i samverkan med elektronik eller med andra musikgenrer.

Kyrkomusik

KMH har utbildat kyrkomusiker i snart 250 år. I centrum står här utbildning i orgel- och vokalämnena som kompletteras med orgelvård, orgelmetodik, liturgik samt liturgisk sång och dirigering. Förutom egna instrument har institutionen tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor.

Tidig musik

Här behandlas den klassiska repertoaren från medeltid till och med tidig romantik. Utgångspunkten är relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken, med historiska instrument och spel-/sångtekniker.

Utbildningar på Edsberg

Edsberg Manor. CC-BY-SA: Holger Ellgaard 

På Edsbergs slott i Sollentuna bedrivs undervisning i violin, viola, violoncell, piano samt kammarmusik på hög internationell nivå.

Utbildningarna vid Edsberg syftar till att ge ett brett kulturellt perspektiv på musik genom ett nära samarbete mellan teoretiska och instrumentala studier. Inom kammarmusiken koncentreras undervisningen terminsvis kring speciella teman. Temana kan vara knutna till en epok, ett geografiskt område eller enskilda tonsättare.

Utbildningar vid Edsberg

Lärare i klassisk musik

KMH:s lärare i klassisk musik är även framstående aktiva musiker vid till exempel orkesterinstitutioner och som frilansare. Bland dem finner vi professorerna

 • Stefan Bojsten – piano
 • Tobias Carron – flöjt
 • Per Enoksson – violin
 • Christer Johnsson – saxofon
 • Ola Karlsson – violoncell
 • Anders Kilström – piano
 • Johannes Landgren – orgel
 • Dan Laurin – blockflöjt
 • Bo Rosenkull - sång
 • Hermann Stefansson – klarinett
 • Katarina Ström-Harg – instudering
 • Stefan Therstam – orgel
 • Mats Widlund – piano
 • Mats Zetterqvist – kammarmusik
 • Cecilia Zilliacus – violin
 • Georg Öqvist – instudering

därtill ett stort antal lektorer, adjunkter och timavlönade lärare.

Kontaktpersoner

Utbildningar inom klassisk musik

Kammarmusik

Vinjett för kammarmusikfestivalen Classicalive 2020

Vinjett för kammarmusikfestivalen Classicalive 2020

Kammarmusik är den klassiska repertoarens ensemblemusik. Vanligtvis är det två till åtta musiker i en nära sammansvetsad musikalisk enhet, som kommunicerar med tonsättarens intentioner, med sig själva och med publiken. KMH:s studenter spelar kammarmusik hela läsåret, men presenterar under vårterminen en samlad kraftmätning i festivalen Classicalive.

Ensembler inom klassisk musik

KMH:s studenter i klassisk musik framträder i många olika konstellationer. En del av dem är de återkommande fasta ensemblerna:

 • KMH Symfoniorkester
 • KMH Stråkorkester
 • KMH Blåsorkester
 • KMH Stora Brass
 • KMH Kammarkör

Om KMH:s fasta ensembler