Ensembler inom klassisk musik

KMH:s studenter arbetar både i tillfälliga projekt och konstellationer och i de här återkommande, mer eller mindre fasta ensemblerna och orkestrarna.

Utbildningarna vid Edsbergs slott syftar till att ge ett bredare kulturellt perspektiv på musik genom ett nära samarbete mellan teoretiska och instrumentala studier.

Inom kammarmusiken koncentreras undervisningen terminsvis kring speciella teman som kan vara knutna till en epok, ett geografiskt område eller enskilda tonsättare.

På så sätt kombineras framträdanden med kammarmusik inte bara med teoretiska analyser av de verk som framförs utan också med undervisning om det samhälle i vilket musiken komponerades.

Stråkstudenterna bildar tillsammans Edsbergs kammarorkester som gör ett par produktioner om året.

KMH Symfoniorkester

KMH Symfoniorkester i Kungasalen i oktober 2016.

KMH Symfoniorkester vid konsert i Kungasalen i oktober 2016. Foto: Bo Söderström.

KMH Symfoniorkester består av studenter från musikerprogrammen i klassisk musik på kandidat- och masternivå. Orkestern har fyra eller fem arbetsperioder per läsår, och har arbetat med dirigenter som Sixten Ehrling, Okko Kamu, Gennady Roshdestvensky, Leif Segerstam, Manfred Honeck, Paul Mägi och många andra. Varje produktionsperiod avslutas med en konsert på KMH som ofta repriseras i någon av landets konserthus.

KMH Symfoniorkester har bland annat framträtt vid Nobelmiddagen och turnerat till Wien, Zürich och flera städer i Baltikum.

KMH Stråkorkester

KMH Stråkorkester 2009.

KMH Stråkorkester 2009. Foto: Håkan Larsson.

KMH:s stråkorkester består främst av studenter inom klassiska musikerprogram på kandidatnivå. Storleken varierar beroende på antalet antagna stråkstudenter och hur många som väljer att fortsätta medverka även som student på avancerad nivå.

Orkestern är tänkt att fungera som en inskolning till symfoniorkestern, och rent allmänt som ett sätt att lära sig ensembleteknik. De samarbeten som förekommer handlar framför allt om att man utnyttjar studenter från den avancerade påbyggnadsutbildningen som solister.

Verksamheten läggs upp som temaveckor enligt samma modell som symfoniorkestern. Man repeterar en eller ett par veckor, och ger som avslutning en konsert. Cirka 2-3 sådana produktioner per år.

Ansvarig och dirigent är professor Ola Karlsson vid institutionen för klassisk musik.

KMH Serenadensemble

Serenadensemble består av träblåsare och valthornister som studerar på musikerprogrammen. Ensemblen gör varje läsår två produktionsveckor och medverkar vid en rad evenemang på och utanför högskolan. Orkesterns konstnärlige ledare är professor Christer Johnsson.

Edsbergs kammarorkester

Edsbergs kammarorkester 2019. Foto: Mira Åkerman.

Edsbergs Kammarorkester består av stråkstudenter vid KMH:s utbildningar på Edsbergs slott.

Som del av studenternas utbildning ges ofta publika konserter med orkester, kammarmusikensembler och individuella instrumentalister. Konstnärlig ledare är professor Mats Zetterqvist.