Utbildningar vid Edsberg

På Edsbergs slott i Sollentuna bedrivs sedan 1958 undervisning i violin, viola, cello, piano samt kammarmusik på hög internationell nivå. Verksamheten bedrevs ursprungligen av Sveriges Radio, men är sedan 1999 en del av Institutionen för klassisk musik vid KMH.

Professor Mats Zetterqvist undervisar i ensemble vid Edsbergs slott. Foto: Stefan Nilsson.

Professor Mats Zetterqvist undervisar i ensemble vid Edsbergs slott. Foto: Stefan Nilsson.

Utbildningarna vid Edsbergs slott syftar till att ge ett bredare kulturellt perspektiv på musik genom ett nära samarbete mellan teoretiska och instrumentala studier.

Inom kammarmusiken koncentreras undervisningen terminsvis kring speciella teman som kan vara knutna till en epok, ett geografiskt område eller enskilda tonsättare.

På så sätt kombineras framträdanden med kammarmusik med teoretiska analyser av de verk som framförs, och samtidigt med studier av det samhälle i vilket musiken komponerades.

Stråkstudenterna bildar tillsammans Edsbergs kammarorkester som gör ett par produktioner om året.

Lärare på Edsberg

Dagens lärarkår består av Per Enoksson, violin, Jakob Koranyi, cello, Mats Widlund, piano, Ellen Nisbeth, viola, Mats Zetterqvist, kammarmusik, Anna Christensson, instudering, Klara Rylander, musikteori.

Utbildningsprogram med inriktning Edsberg

Klassisk musik – Edsberg, 180 hp (kandidatprogram)

Klassisk musik – Edsberg, 120 hp (masterprogram)