Utbildningar inom komposition

Samtliga program och fristående kurser inom komposition.

Kandidatprogram

 1. Komposition – elektroakustisk musik Kandidatprogrammet i komposition vänder sig till dig som vill skapa din egen musik- och ljudvärld. Programmet präglas av ett öppet estetiskt förhållningssätt till ämnet – hos såväl lärare som studenter och alumner...

 2. Komposition – jazz Kandidatprogrammet i komposition med inriktning mot jazz vänder sig till dig som vill skapa din egen musik och ljudvärld. Du får också många möjligheter att få din musik framförd av etablerade aktörer och ensembler. Inom...

 3. Komposition – konstmusik Kandidatprogrammet i komposition – konstmusik vänder sig till dig som vill bli professionell tonsättare med instrumental- och vokalmusik i fokus. Du handleds av kunniga pedagoger som är aktiva tonsättare, både i huvudämnet...

Masterprogram

 1. Att skapa ny opera Masterprogrammet Att skapa ny opera vänder sig till dig som vill vara med att forma operans framtid. I ett möte med studenter från olika discipliner kommer du att arbeta gemensamt och laborativt för att utveckla metoder och...

 2. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 3. Komposition – elektroakustisk musik Att läsa ett masterprogram i komposition vid KMH betyder att befinna sig i en kreativ miljö med ljud- och musikskapande i fokus. Sedan länge har vi utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och...

 4. Komposition – jazz Att läsa ett masterprogram i komposition vid KMH betyder att befinna sig i en kreativ miljö med ljud- och musikskapande i fokus. Sedan länge har vi utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och internationellt....

 5. Komposition – västerländsk konstmusik Att läsa ett masterprogram i komposition vid KMH betyder att befinna sig i en kreativ miljö med ljud- och musikskapande i fokus. Sedan länge har vi utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och...

 6. Komposition, filmmusikkomposition Masterprogrammet i filmmusikkomposition vänder sig till dig med ett starkt intresse för filmiskt berättande och stora kunskaper i musik- och ljudteknik. Utbildningen ges i samarbete med Stockholms dramatiska högskola...

Fristående kurser

 1. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

 2. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 3. Komposition för jazzorkester I kursen får du komponera större verk för jazzorkester i samarbete med Norrbotten Big Band. Kursen ges på engelska. Detta är kursen för dig som har gått en kandidatutbildning och vill fördjupa dig i komposition inom...