Utbildningar inom komposition

Samtliga program och fristående kurser inom komposition.

Kandidatprogram

 1. Komposition – elektroakustisk musik Kandidatprogrammet i komposition vänder sig till dig som vill skapa din egen musik- och ljudvärld. Programmet präglas av ett öppet estetiskt förhållningssätt till ämnet – hos såväl lärare som studenter och alumner...

 2. Komposition – konstmusik Kandidatprogrammet i komposition – konstmusik vänder sig till dig som vill bli professionell tonsättare med instrumental- och vokalmusik i fokus. Du handleds av kunniga pedagoger som är aktiva tonsättare, både i huvudämnet...

Masterprogram

 1. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 2. Komposition – elektroakustisk musik Att läsa ett masterprogram i komposition vid KMH betyder att befinna sig i en kreativ miljö med ljud- och musikskapande i fokus. Sedan länge har vi utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och...

 3. Komposition – jazz Att läsa ett masterprogram i komposition vid KMH betyder att befinna sig i en kreativ miljö med ljud- och musikskapande i fokus. Sedan länge har vi utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och internationellt....

 4. Komposition – västerländsk konstmusik Att läsa ett masterprogram i komposition vid KMH betyder att befinna sig i en kreativ miljö med ljud- och musikskapande i fokus. Sedan länge har vi utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och...

 5. Komposition, filmmusikkomposition Masterprogrammet i filmmusikkomposition vänder sig till dig med ett starkt intresse för filmiskt berättande och stora kunskaper i musik- och ljudteknik. Utbildningen ges i samarbete med Stockholms konstnärliga...

Fristående kurser

 1. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

 2. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 3. Grundläggande musikteori Kursen vänder sig till dig som kan sjunga eller spela ett instrument och vill utveckla kunskaper och färdigheter i musikteori som hjälp för ditt musicerande. Du bör kunna sjunga eller spela enklare musikstycken efter noter....

 4. Hållbart yrkesliv inom musik Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld? I den här kursen utvecklar du grundläggande kunskaper om social...

 5. Komposition för jazzorkester I kursen får du komponera större verk för jazzorkester i samarbete med Norrbotten Big Band. Kursen ges på engelska. Detta är kursen för dig som har gått en kandidatutbildning och vill fördjupa dig i komposition inom...

 6. Komposition och arrangering Kursen riktar sig till dig som yrkesverksam musiker inom jazz och improvisationsområdet, samt närliggande genrer. Önskar du bredda din kunskap och förmåga att komponera och arrangera egen, eller andras musik, åt dig själv...

 7. Kontrapunkt i palestrinastil I kursen får du möjlighet att utveckla god förståelse för och goda färdigheter i melodibildning, kontrapunkt och form inom vokalpolyfoni med Palestrina som förebild. 1500-talskompositören G P Palestrina har länge...

 8. Musikalisk analys, fördjupning I kursen får du utveckla din förmåga att analysera musik inom västerländsk konstmusik (”klassisk” och nutida musik). Kursen kommer ges under 12 veckor vt 2022. Musikalisk analys handlar om att undersöka ett musikstycke...