Vignette image for music education. Photo: Stefan NIlsson.

Lärarutbildning och musikpedagogik

Kunskapsområdet musikpedagogik omfattar alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik, såväl inom ämneslärarprogrammet i musik som i den musikpedagogiska forskningen.

Till området musikpedagogik vid KMH hör även utbildning och forskning i ämnet musik och hälsa och musikterapi, kurser i musik och samhälle/musikhistoria samt den handledda övningsundervisning som leds av musiklärarstudenterna.

Ämneslärarprogrammet

Som Sveriges enda självständiga musikhögskola är KMH även den enda med egen examensrätt för lärarutbildning i musik.

Lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, som innehåller pedagogik, psykologi, forskningsmetodik med mera, genomsyras av musik vid KMH. Ämnesdidaktiken studeras i praktiskt musicerande. Verksamhetsförlagd utbildning ute i stockholmsområdets skolor ger en professionell grund för morgondagens lärare och pedagoger. 

Musikterapi

Magisterprogrammet i musikterapi ger kunskap om hur musik används i hälsofrämjande och terapeutiskt syfte. Utbildningen vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och som har förståelse för olika musikkulturer och musikfunktioner.

Lärare i musikpedagogik

KMH:s lärare i musikpedagogik representerar både teoretiska spetskompetenser och gedigen yrkeserfarenhet. Här finns bland andra

 • Anna Backman Bister – lektor i arbetsplatsförlagt lärande
 • Eva Bojner Horwitz – professor i musik och hälsa
 • Annika Falthin – lektor i musikpedagogik
 • Per-Henrik Holgersson – lektor i musikpedagogik
 • Erkki Huovinen – professor i musikpedagogik
 • Filip Kvissberg – lektor i ensemblespel
 • Ronny Lindeborg – lektor i musikpedagogik
 • Eva Nivbrant Wedin – lektor i rytmik
 • Ann-Sofie Paulander – lektor i musikterapi
 • Kenji Rabson – lektor i ensemble
 • Bo Rosenkull – lektor i sångmetodik
 • David Thyrén – lektor i musik och samhälle
 • Päivikki Wirkalla-Malmqvist – lektor i stråkmetodik

samt ett stort antal adjunkter och timavlönade lärare.

Kontaktpersoner

Övningsundervisning

Studenterna vid de pedagogiska utbildningarna har under utbildningstiden övningselever som undervisas både enskilt och i ensemble i olika åldrar och på olika stadier.

Övningsundervisning

Reflektion och forskning inom musikpedagogik

KMH ger sedan 1989 forskarutbildning i musikpedagogik i samarbete med andra lärosäten. Den har resulterat i ett antal doktorsavhandlingar och andra uppsatser. Se vidare under Forskning.

Doktorsavhandlingar i musikpedagogik Länk till annan webbplats.

Licentiatavhandlingar i musikpedagogik Länk till annan webbplats.

Uppsatser i musikpedagogik Länk till annan webbplats.

Mind the Music

Vinjettbild för minifestivalen Mind the Music våren 2017

I början vårterminen lyser Kungl. Musikhögskolans lärarstudenter upp vintermörkret med tre fullspäckade festivaldagar. Med många akter bjuder studenterna på musik från olika genrer som till exempel flamencoinspirerad pop, romantik, jazz, metal, soul och mycket egenskrivet material. Någonting för alla helt enkelt. Tre oförglömliga kvällar ni inte vill missa!

Inte bara musik: Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum

Frans Hagerman med sin doktorsavhandling i musikpedagogik.