Vinjettbild för ämnesområdet musikpedagogik

Lärarutbildning och musikpedagogik

Kunskapsområdet musikpedagogik omfattar alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik, såväl inom ämneslärarprogrammet i musik som i den musikpedagogiska forskningen.

Till området musikpedagogik vid KMH hör även utbildning och forskning i ämnet musik och hälsa och musikterapi, kurser i musik och samhälle/musikhistoria samt den handledda övningsundervisning som leds av musiklärarstudenterna.

Ämneslärarprogrammet

Som Sveriges enda självständiga musikhögskola är KMH även den enda med egen examensrätt för lärarutbildning i musik.

Lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, som innehåller pedagogik, psykologi, forskningsmetodik med mera, genomsyras av musik vid KMH. Ämnesdidaktiken studeras i praktiskt musicerande. Verksamhetsförlagd utbildning ute i stockholmsområdets skolor ger en professionell grund för morgondagens lärare och pedagoger. 

En snabb översikt över vad det innebär att gå ämneslärarutbildningen på KMH.

Utbildningar i musikpedagogik

Masterprogrammet i musikpedagogik ger en viktig möjlighet till kompetensutveckling i ett livslångt lärande och därigenom fungera som en värdefull mötesplats för professionellt verksamma inom olika musikområden – med och utan koppling till undervisning.

Magisterprogrammet i musikterapi ger kunskap om hur musik används i hälsofrämjande och terapeutiskt syfte. Utbildningen vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och som har förståelse för olika musikkulturer och musikfunktione

Lärare i musikpedagogik

KMH:s lärare i musikpedagogik representerar både teoretiska spetskompetenser och gedigen yrkeserfarenhet. Här finns bland annat

 • Erkki Huovinen – professor i musikpedagogik
 • Cecilia K. Hultberg – professor emeritus i musikpedagogik
 • Anna Backman Bister – lektor i musikpedagogik
 • Annika Falthin – lektor i musikpedagogik
 • Per-Henrik Holgersson – lektor i musikpedagogik
 • Ronny Lindeborg – lektor i musikpedagogik
 • Filip Kvissberg – lektor i ensemblespel
 • Ing-Marie Lindberg-Thörnberg – lektor i rytmik
 • Eva Wedin – lektor i rytmik
 • Ann-Sofie Paulander – lektor i musikterapi
 • Bo Rosenkull – lektor i sångmetodik
 • Päivikki Wirkalla-Malmqvist – lektor i stråkmetodik
 • David Thyrén – lektor i rytmik musik och samhälle

Alla anställda vid Institutionen för musik, pedagogik och samhällelänk till annan webbplats

Övningsundervisning

Studenterna vid de pedagogiska utbildningarna har under utbildningstiden övningselever som undervisas både enskilt och i ensemble i olika åldrar och på olika stadier. Se under Utbildning > Övningsundervisning!

Reflektion och forskning inom musikpedagogik

KMH ger sedan 1989 forskarutbildning i musikpedagogik i samarbete med andra lärosäten. Den har resulterat i ett antal doktorsavhandlingar och andra uppsatser. Se vidare under Forskning.

Doktorsavhandlingar i musikpedagogiklänk till annan webbplats

Licentiatavhandlingar i musikpedagogiklänk till annan webbplats

Uppsatser i musikpedagogiklänk till annan webbplats

Mind the Music

Vinjettbild för minifestivalen Mind the Music våren 2017

Liksom studenterna på de konstnärliga programmen gör lärarstudenterna en årlig manifestiation i form av egna konserter eller föreställningar: Mind the Music var namnet på deras minifestival våren 2017.

Det är ur görandet tankarna föds

är namnet på Frans Hagermans doktorsavhandling i musikpedagogik, som behandlar metoder och strategier i kompositionsundervisningen.

Frans Hagerman med sin doktorsavhandling i musikpedagogik.