Vignette image for music education. Photo: Stefan NIlsson.

Lärarutbildning och musikpedagogik

Kunskapsområdet musikpedagogik omfattar alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik, såväl inom ämneslärarprogrammet i musik som i den musikpedagogiska forskningen.

Till området musikpedagogik vid KMH hör även utbildning och forskning i ämnet musik och hälsa och musikterapi, kurser i musik och samhälle/musikhistoria samt den handledda övningsundervisning som leds av musiklärarstudenterna.

Ämneslärarprogrammet

Som Sveriges enda självständiga musikhögskola är KMH även den enda med egen examensrätt för lärarutbildning i musik.

Lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, som innehåller pedagogik, psykologi, forskningsmetodik med mera, genomsyras av musik vid KMH. Ämnesdidaktiken studeras i praktiskt musicerande. Verksamhetsförlagd utbildning ute i stockholmsområdets skolor ger en professionell grund för morgondagens lärare och pedagoger. 

En snabb översikt över vad det innebär att gå ämneslärarutbildningen på KMH.

Utbildningar i musikpedagogik

Masterprogrammet i musikpedagogik ger en viktig möjlighet till kompetensutveckling i ett livslångt lärande och därigenom fungera som en värdefull mötesplats för professionellt verksamma inom olika musikområden – med och utan koppling till undervisning.

Magisterprogrammet i musikterapi ger kunskap om hur musik används i hälsofrämjande och terapeutiskt syfte. Utbildningen vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och som har förståelse för olika musikkulturer och musikfunktioner.

Lärare i musikpedagogik

KMH:s lärare i musikpedagogik representerar både teoretiska spetskompetenser och gedigen yrkeserfarenhet. Här finns bland andra

 • Anna Backman Bister – lektor i arbetsplatsförlagt lärande
 • Eva Bojner Horwitz – professor i musik och hälsa
 • Annika Falthin – lektor i musikpedagogik
 • Per-Henrik Holgersson – lektor i musikpedagogik
 • Erkki Huovinen – professor i musikpedagogik
 • Filip Kvissberg – lektor i ensemblespel
 • Ronny Lindeborg – lektor i musikpedagogik
 • Eva Nivbrant Wedin – lektor i rytmik
 • Ann-Sofie Paulander – lektor i musikterapi
 • Kenji Rabson – lektor i ensemble
 • Bo Rosenkull – lektor i sångmetodik
 • David Thyrén – lektor i musik och samhälle
 • Päivikki Wirkalla-Malmqvist – lektor i stråkmetodik

samt ett stort antal adjunkter och timavlönade lärare.

Kontaktpersoner

Övningsundervisning

Studenterna vid de pedagogiska utbildningarna har under utbildningstiden övningselever som undervisas både enskilt och i ensemble i olika åldrar och på olika stadier.

Övningsundervisning

Reflektion och forskning inom musikpedagogik

KMH ger sedan 1989 forskarutbildning i musikpedagogik i samarbete med andra lärosäten. Den har resulterat i ett antal doktorsavhandlingar och andra uppsatser. Se vidare under Forskning.

Doktorsavhandlingar i musikpedagogik Länk till annan webbplats.

Licentiatavhandlingar i musikpedagogik Länk till annan webbplats.

Uppsatser i musikpedagogik Länk till annan webbplats.

Mind the Music

Vinjettbild för minifestivalen Mind the Music våren 2017

Liksom studenterna på de konstnärliga programmen gör lärarstudenterna en årlig manifestation i form av egna konserter eller föreställningar: Mind the Music.

Mind the Music februari 2020 på Facebook Länk till annan webbplats.

Inte bara musik: Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum

Frans Hagerman med sin doktorsavhandling i musikpedagogik.